Logo Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach
Powróć do: Honorowi obywatele

Tadeusz Pogoda

W piątek (5.09.2014 r.) podczas otwarcia nowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej. Otwierając sesję przewodnicząca Rady Miejskiej – Urszula Kordiak stwierdziła – Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja ma dwa punkty porządku obrad. Pierwszy to wręczenie aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce Tadeuszowi Pogodzie – burmistrzowi partnerskiego miasta Świecie. Drugi to jubileusz 10-lecia partnerstwa pomiędzy Schortens i Pieszycami.

Tadeusz_Pogoda

Tadeusz Pogoda urodził się 12 marca 1951 roku w Jeżewie. W czasie dzieciństwa, w okresie szkolnym i podczas studiów mieszkał w małej wsi Biała w pobliżu Świecia. Studia w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Bydgoszczy na kierunku elektrotechnika przemysłowa ukończył w 1974 roku. Po studiach rozpoczął pracę w wyuczonym zawodzie w Zakładach Celulozy i Papieru w Świeciu. W 1980 roku zaangażował się w tworzenie w świeckiej „Celulozie7' Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność". W styczniu 1981 r. został wybrany zastępcą przewodniczącego Komisji Zakładowej. Funkcję tę pełnił będąc zatrudnionym na etacie związku do 13 grudnia 1981 r. tj. do dnia wprowadzenia stanu wojennego. W okresie stanu wojennego i po jego zawieszeniu do 1989 r. utrzymywał stały kontakt ze strukturami podziemnymi NSZZ „Solidarność" w Bydgoszczy.

Po reaktywowaniu Solidarności w 1989 r. został wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej w Zakładach Celulozy i Papieru w Świeciu. Gdy w Polsce przygotowywana była reforma ustrojowa, utworzył w Świeciu Komitet Obywatelski. W pierwszych wolnych, demokratycznych wyborach samorządowych na poziomie gmin, które odbyły się 27 maja 1990 r. kierowany przez Tadeusza Pogodę Komitet Obywatelski odniósł sukces uzyskując 21 mandatów w 28-osobowej Radzie Miejskiej. On sam zakładał, że po wyborach nadal będzie pracował i działał w „Solidarności", ale wybrani radni przekonywali go, aby przyjął na siebie obowiązki Burmistrza Miasta Świecie. Zgodził się i 18 czerwca 1990 został wybrany Burmistrzem Świecia na pierwszą kadencję. Funkcję tę pełnił do końca VII kadencji samorządu.

Gdy w 1997 roku na Dolnym Śląsku powódź przyniosła wielu gminom olbrzymie straty, wybrał gminę Pieszyce jaką tę, której mieszkańcy Świecia udzielili pomocy. Nie znał wcześniej naszego regionu, nie znał naszych mieszkańców. Jednak działania Pana Tadeusz Pogody podyktowane były potrzebą niesienia pomocy innym ludziom, którzy w wyniku niszczącego żywiołu tracili swój dorobek i miejsce na ziemi. Od tego dramatycznego dla Pieszyc wydarzenia do dnia dzisiejszego Burmistrz Świecia Tadeusz Pogoda wspiera współpracę między Pieszycami i Świeciem. 16 września 2001 roku między naszymi miastami podpisana została umowa o współpracy partnerskiej, której pozytywne efekty i korzyści doceniają przede wszystkim nasi mieszkańcy.

Dotychczasowy dorobek naszej współpracy i wymiany doświadczeń możemy w dużej mierze zawdzięczać osobistemu zaangażowaniu Pana Tadeusza Pogody.

 

Wniosek Burmistrza Miasta Pieszyce Mirosława Obala o nadanie Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyc Panu Tadeuszowi Pogodzie

 

Uchwała Nr XLVI/292/2014 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce

 

Honorowi Obywatele Gminy Pieszyce W towarzystwie przewodniczącej Rady Miejskiej – Urszuli Kordiak i burmistrza Pieszyc Mirosława Obal stoją od lewej: Adam Lizakowski, Jego Eminencja ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz, Tadeusz Pogoda, Fritz Böhm i ks. Prałat Edward Dzik - Honorowi Obywatele Pieszyc. Na fotografii nieobecni są nieżyjący Jan Janeczek i Alicja Niemiec - Hajduk 

 

Tadeusz Pogoda jest siódmym Honorowym Obywatelem Pieszyc. Wcześniej tytuł ten otrzymali: ks. kardynał Henryk Gulbinowicz (2006), Jan Janeczek (2007), Adam Lizakowski (2008), Fritz Böhn (2011), ks. Prałat Edward Dzik (2012) i Alicja Niemiec-Hajduk (2013)