Porz膮dek obrad sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach zaplanowanej na dzie艅 26 maja 2022 r., godz.: 14:00.

PORZ膭DEK OBRAD
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie finansowe SP ZOZ-Przychodnia Miejska w Pieszycach za 2021 rok.
5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie: zaopiniowania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej 鈥 Przychodnia Miejska w Pieszycach za 2021 rok (projekt nr 36/2022).
6. Raport o stanie Gminy Pieszyce.
7. Projekt uchwa艂y w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce za 2021 rok (projekt nr 37/2022).
8. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Urz臋du Miasta i Gminy Pieszyce za 2021 rok.
9. Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Gminy Pieszyce za 2021 rok.
9.1. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszyce.
9.2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc艂awiu o przed艂o偶onym sprawozdaniu z wykonania bud偶etu za 2021 rok.
9.3. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc艂awiu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszyce absolutorium za 2021 rok.
9.4. Merytoryczne wyst膮pienia radnych.
10. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania bud偶etu Gminy Pieszyce za 2021 rok (projekt nr 38/2022).
11. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszyce absolutorium za 2021 rok (projekt nr 39 /2022).
12. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2022 r. (projekt nr 40/2022).
13. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie nadania tytu艂u Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce (projekt nr 43/2022).
14. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie nadania tytu艂u Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce (projekt nr 44/2022).
15. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt nr 41/2022).
16. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt nr 42/2022).
17. Informacja dot. petycji.
18. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.

Ryszard Kondrat
Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc
Z dokumentami mo偶na zapozna膰 si臋 TUTAJ