Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zarządzenie Nr 5/2020

Wzór oferty dla Organizacji pożytku publicznego