Zapraszamy na Sesj臋 Rady Miejskiej w Pieszycach, kt贸ra odb臋dzie si臋 w 艣rod臋 26 czerwca 2019 roku o godz.: 14:00 w sali posiedze艅 Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach.

Proponowany porz膮dek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego i rozwoju spo艂eczno-gospodarczym miasta i gminy Pieszyce.
5. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Urz臋du Miejskiego za 2018 rok.
6. Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Gminy Pieszyce za 2018 rok.
1) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszyce .
2) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc艂awiu
- o przed艂o偶onym sprawozdaniu w wykonania bud偶etu za 2018 rok,
- o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszyce absolutorium za 2018 rok.
3) Merytoryczne wyst膮pienia radnych.
7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania bud偶etu Gminy Pieszyce za 2018 rok ( projekt nr 36/2019).
8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszyce absolutorium za 2018 rok ( projekt nr 37/2019).
9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2019 rok ( projekt nr 50/2019 ).
10. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie ustalenia przebiegu dr贸g gminnych w granicach administracyjnych Gminy Pieszyce (projekt nr 47/2019).
11. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Bielawskiej w Pieszycach (projekt nr 48/2019).
12. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie uchylenia Uchwa艂y Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gmin臋 Pieszyce, a tak偶e okre艣lenia granic obwod贸w publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gmin臋 Pieszyce (projekt nr 49/2019).
13. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyst膮pienia Gminy Pieszyce do zwi膮zku mi臋dzygminnego pod nazw膮 Zwi膮zek Gmin Powiatu Dzier偶oniowskiego "ZGPD-7" i przyj臋cia jego statutu (projekt nr 51/2019).
14. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie powo艂ania zespo艂u opiniuj膮cego zg艂oszonych kandydat贸w na 艂awnik贸w w kadencji 2020-2023 (projekt nr 52/2019).
15. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.