Logo Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach
Powróć do: Honorowi obywatele

Fritz Böhm

Łzy wzruszenia i nostalgii oraz liczne wspomnienia Fritza Böhm, burmistrza Pieszyc Mirosława Obala i pani Wandy Doliszniak towarzyszyły zebranym gościom podczas wręczenia aktu nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce Fritzowi Böhm. Uroczysta sesja Rady Miejskiej odbyła się 18 listopada w Szkole Podstawowej nr 1.

honorowy_fritz_bohm

Do sali audiowizualnej pieszyckiej placówki przybyła delegacja z partnerskiego miasta Schortens w składzie: burmistrz – Gerhard Böhling z małżonką, Karin Lockowandt – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Schortens odpowiedzialna m.in. za współpracę z organizacjami pozarządowymi, miastami partnerskimi oraz Stefan Zielazek – przyjaciel Szkoły Podstawowej nr 1 i Domu Dziecka w Pieszycach. Dopisali także zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in.: Anna Tabisz – dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie, ksiądz prałat Edward Dzik – proboszcz parafii pw. św. Antoniego, Jan Kozakowski – wiceprezes Związku Sybiraków Ziemi Dzierżoniowskiej, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie Tadeusz Derenowski z małżonką – Bogumiłą Derenowską – kierownikiem Spółdzielczego Centrum Kultury, dyrektor Domu Dziecka w Pieszycach – Ilona Bugaj, siostra dyrektor Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek - Elżbieta Sawicka, przedstawiciele Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Pieszycach oraz kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Pieszycach. Na sesji obecna była także pani Wanda Doliszniak, mieszkanka Rościszowa, przyjaciółka Fritza Böhm, która zna go od wielu, wielu lat. 
W podniosłą atmosferę wydarzenia wprowadzili nas uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Dzierżoniowie. Przed zebranymi gośćmi wystąpiły dwa najlepsze szkolne zespoły, które przedstawił cztery utwory: „Menuet” Georga Friedricha Händela, „Skarbonka Babci” Aleksandra Winnickiego, „Sote” Celso Machado oraz „Ragtime” Gradeckiego. 
Następnie głos zabrał burmistrz Pieszyc, który odczytał wniosek złożony do Rady Miejskiej w dniu 19 października br. o nadanie Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce Fritzowi Böhm. – Dzięki działaniom pana Fritza udało się zrobić wspólnie wiele dobrego. Jego zasługi dla porozumienia między Niemcami i Polakami i całokształt pracy zostały docenione przez najwyższe władze niemieckie, co znalazło wyraz w liście pochwalnym od premiera Christiana Wolfa z okazji 30-lecia pracy społecznej, który został wręczony panu Böhmowi 16 maja 2004 roku – informował burmistrz Pieszyc. - Zainicjowanie współpracy pomiędzy naszymi miastami zaowocowało wymianą doświadczeń w szerokim zakresie, ale przede wszystkim możliwością integracji i poznawania się nawzajem naszej młodzieży i mieszkańców. Mój wniosek podyktowany jest szacunkiem i uznaniem dla zasług na rzecz partnerstwa miasta Pieszyce i miasta Schortens, których Fritz Böhm jest inicjatorem – mówił Mirosław Obal. 
Podjętą jednogłośnie uchwałę Rady Miejskiej numer XIII/80/2011 z dnia 27 października br. o nadaniu tytułu Fritzowi Böhm odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej – Urszula Kordiak, która wspólnie z burmistrzem wręczyła Honorowemu Obywatelowi akt nadania tytułu. 
Jako jedna z pierwszych gratulacje i życzenia Panu Fritzowi złożyła pani Wanda Doliszniak, która ze wzruszeniem i drżącym głosem wspominała lata dzieciństwa spędzone wraz z młodym Fritzem. - Ta nasza przyjaźń zawarta w 1945 roku utrzymała się do tej pory. Zawsze, kiedy Pan Fritz przyjeżdża odwiedza nas w Rościszowie – mówiła pani Wanda. – Nie było łatwo, ponieważ mieszkaliśmy na ich gospodarstwie, a żyliśmy wspólnie jak rodzina. Mieliśmy jedną krowę, jedną spiżarkę, jedną piwnicę i dawaliśmy sobie radę. Razem spędzaliśmy święta, bawiliśmy się razem, bo byliśmy przecież nastolatkami. Jestem dumna, że to właśnie on otrzymał to wyróżnienie. Zasłużył sobie na to jak nikt inny. To jest człowiek bardzo dobry. Pani Wanda podczas spotkania w szkole złożyła Fritzowi Böhm gratulacje, wręczyła kwiaty i… zaprosiła Go na kawę. 
Następnie głos zabrał Pan Fritz: – Nie spodziewałem się, że podczas tego spotkania wytworzy się taka piękna atmosfera. Bardzo cieszę się, że państwo tu jesteście. To jest moja ojczyzna, za którą tak wiele razy wstawiałem się – mówił w swoim przemówieniu nasz Honorowy Obywatel. – Początki przyjaźni były już 1945 roku, ale nie było tak zawsze. W latach 1944 i 1945 mogliśmy wspólnie świętować Boże Narodzenie, siedząc wspólnie przy jednym stole, ale później te kontakty były obustronnie rozwiązywane przez władze. Helmut Kohl kiedyś powiedział, że mamy tę łaskę, że urodziliśmy się później i nie widzieliśmy tego, jak dużo ofiar podczas II wojny światowej straciło życie. My te czasy pamiętamy, dlatego naszym zadaniem jest dążyć do tego, aby dalej lepiej nam się żyło. Będę się dalej starał tak współpracować i pracować, dopóki nie odwołają mnie do góry. Jestem tak wzruszony tym dniem, że mogę państwu tylko podziękować – zakończył ze wzruszeniem. 
Gratulacje Fritzowi Böhm w okolicznościowym przemówieniu złożył burmistrz Mirosław Obal i Gerhard Böhling – burmistrz Schortens. – Dla mnie jako burmistrza Schortens jest to szczególny zaszczyt, że nasz obywatel otrzymuje Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce. Znam pana Fritza Böhm od wielu lat i wierzcie mi państwo, że jak pan Fritz wybłaga jakąś pomoc u Boga, to zawsze mamy od niego wsparcie. Jest człowiekiem, który z uporem dąży do celu. Burmistrz Schortens docenił także efekty współpracy pomiędzy Pieszycami i Schortens, które narodziło się dzięki Fritzowi Böhm, a w szczególności to, że współpraca opiera się na integracji i wzajemnym poznawaniu się młodego pokolenia.
Z życzeniami i gratulacyjny dla Fritza Böhm dla udali się także m.in. ksiądz Prałat Edward Dzik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 - Magdalena Skrzypczak i dyrektor Domu Dziecka w Pieszycach - Ilona Bugaj.
Uroczystości wręczenia aktu nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce zakończył polsko-niemiecki program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieszycach.