Logo Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach

28 II: Sesja Rady Miejskiej

Ocena 0/5

Porządek obrad sesji Rady Miejskiej Pieszyc, która odbędzie się w środę 28 lutego 2024 r. o godzinie 14:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyce na lata 2024-2032 (projekt nr 6/2024).
5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pieszyce na 2024 rok (projekt nr 7/2024).
6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pieszyce na 2025 rok środków stanowiących fundusz sołecki (projekt nr 10/2024).
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach na 2024 rok (projekt nr 11/2024).
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji w 2024r. na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (projekt nr 13/2024).
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy placu (projekt nr 8/2024).
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 29 listopada 2023 roku Nr LXI/429/2023 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata 2022-2025” (projekt nr 12/2024).
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wytypowania przedstawicieli oraz powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pieszycach (projekt nr 9/2024).
12. Informacja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej dot. wniosku MECFIL Sp. z o.o. z dnia 31 stycznia 2024 roku.
13. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

Ryszard Kondrat
Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc
Z dokumentami można zapoznać się TUTAJ

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności