W Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach odbyła się konferencja mająca na celu podsumowanie projektu pt. „Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i po Dolnym Śląsku”, którey był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

wedrowanieNews3


Partnerem Wiodącym była Gmina Pieszyce, natomiast partnerami Gmina Bohuslavice i Miasto Nova Paka. Projekt powstał w celu wspólnej integracji, pogłębienia znajomości kultury i tradycji oraz promocji walorów przyrodniczo-turystycznych regionu. Ideą projektu jest stworzenie nowoczesnej bazy turystyczno-kulturalnej w trzech gminach pogranicza oraz atrakcyjnej oferty turystycznej i możliwości ciekawego spędzania wolnego czasu. Po stronie polskiej planowane jest utworzenie Centrum Kultury i Turystyki w Pieszycach z Punktem Informacji Turystycznej poprzez przebudowę i adaptację miejscowego kina. Po stronie czeskiej w Novej Pace w budynku muzeum powstanie centrum informacji, a plac muzealny dostosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, natomiast w Bohuslavicach budynek kościoła po rekonstrukcji będzie pełnił funkcję centrum kulturalnego i turystycznego.

projektNews2


Całkowite wydatki projektu: 2 819 969,62 EUR

Dofinansowanie z EFRR: 2 369 556,88 EUR

wedrowanieNews

https://www.youtube.com/watch?v=6FFPDTXqqPA