W roku 2019 w Gminie Pieszyce przeprowadzono szereg inwestycji. Te osiągnęły kwotę blisko 6 mln złotych.

Rok rocznie Gmina Pieszyce na inwestycje pozyskuje środki zewnętrzne, to dzięki nim w dużej mierze jesteśmy w stanie przeprowadzić remonty, modernizacje czy zrealizować nowe plany. Tylko w tym roku rozpoczęliśmy przebudowę Sali sołeckiej w Piskorzowie, wybudowaliśmy wiatę w Bratoszowie, zakończyliśmy remont drogi wojewódzkiej w Rościszowie, czy otworzyliśmy ścieżkę rowerową w Kamionkach. Co zostało jeszcze wykonane w tym roku? Zapraszamy do lektury.

Rościszów – remont drogi 383
Projekt remontu drogi wraz z budową chodnika wykonała i sfinansowała Gmina Pieszyce. W kwietniu tego roku rozpoczęły się prace związane z kontynuacją przebudowy drogi 383. Nowa nawierzchnia połączyła dwa odcinki asfaltowe (od wysokości mostu do wysokości Rościszów 61a). Wykonawcą prac jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Koszt prac to 1.796 080,96 zł, z czego udział Gminy Pieszyce to 256 299,83 zł.

Rosciszow remont drogi383

Kamionki – powstała ścieżka rowerowa 
Powiat Dzierżoniowski wspólnie ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska i Gminą Pieszyce zrealizował projekt pod nazwą: "Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego". W ramach projektu zostały zrealizowane trzy zadania inwestycyjne:
1. Budowa ścieżki rowerowej z Pieszyc do Kamionek o długości 2 km,
2. Budowa ścieżki rowerowej z Niemczy do Wojsławic z ciągiem pieszym o długości 1,25 km,
3. Udostępnianie terenów turystycznych i cennych przyrodniczo na terenie parku Krajobrazowego Gór Sowich poprzez budowę czterech parkingów przy drodze z Kamionek do Przełęczy Jugowskiej. 
W ramach projektu wykonano 2 km ścieżki rowerowej o szerokości 2-3 m (Pieszyce – Kamionki) o nawierzchni z betonu asfaltowego, oświetlenia oraz 2 nakładek nad ciekami wodnymi wraz z oznakowaniem. Całkowita wartość zrealizowanych inwestycji to ponad 3 500 000 zł, a wysokość przyznanego dofinansowania wyniosła ponad 2 900 000 zł.

Otwarcie sciezki rowerowej Pieszyce Kamionki

Piskorzów – przebudowa sali sołeckiej
Burmistrz Pieszyc Dorota Konieczna – Enozel odebrała od Samorządu Województwa Dolnośląskiego promesę dla Gminy Pieszyce na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy budynku sali sołeckiej w Piskorzowie. Promesa opiewa na kwotę 500 000 zł. Powierzchnia budynku powiększona zostanie z 359,58 m2 do 439,08 m2. W ramach zaplanowanych prac powstaną m.in. dodatkowe pomieszczenia dla kuchni wraz z kotłownią oraz pomieszczeniami klubu sportowego. Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2020.

Przebudowa sali Piskorzow

Bratoszów – budowa wiaty
Dzięki wsparciu finansowemu ze środków budżetu województwa dolnośląskiego w ramach inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w Bratoszowie powstało nowe miejsce rekreacji. Wykonano następujące prace: wiatę drewnianą o wym. 600 cm x 800cm, plac pod wiatą z kostki betonowej o powierzchni około 80m2, grilla okrągłego murowanego, 3 komplety murowanych ławek i ław, stojak wielostanowiskowego na rowery. Inwestycja kosztowała 61 000 zł, jednak 30 000 zł pochodzi z dotacji.

Wiata Bratoszow

 

Pieszyce Dolne – przebudowa ul. Okrzei
Przebudowa drogi ul. Okrzei w Pieszycach w zakresie wymiany nawierzchni jezdni o powierzchni 750 m2. 

Pieszyce środkowe – budowa skweru
Mieszkańcy Gminy Pieszyce mogą cieszyć się nowym miejscem rekreacyjno-wypoczynkowym, które powstało w środkowej części miasta. Wszystko dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis pn. „Bohuslavice – Pieszyce będą atrakcyjniejsze jeszcze bardziej”.

Otwarcie skweru netto Otwarcie skweru netto3

Pieszyce Górne - Wielopokoleniowa Strefa Aktywności
W górnej części miasta powstała Wielopokoleniowa Strefa Aktywności. Inwestycja dofinansowana została przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków FRKF w wysokości 50 000 zł. W tym miejscu miło spędzą czas zarówno dzieci, jak i dorośli, a wszystko ze względu na trzy strefy, czyli plac zabaw, siłownię plenerową i strefę relaksu.
Miejsce to jest ogrodzone i bezpieczne, oddzielone piłko chwytami od boiska, a chodniki przystosowane są dla wózków z dziećmi i wózków inwalidzkich. Dojście do obiektu jest możliwe zarówno od ul. Ogrodowej jak i Kopernika (od OPS). Na realizację zadania Gmina Pieszyce przeznaczyła z własnych środków 93 187,69 zł. Łączny koszt budowy placu zabaw to 143 187,69 zł.

Plac przy OPS

Przeglad inwestycji 2019