W Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, w pokoju nr 12 można już składać nowe deklaracje za odpady komunalne. Zaachęcamy do pobrania deklaracji.

ZGPD7NewsOd stycznia 2020 roku obowiązywać będą nowe stawki za odpady komunalne. Mieszkańcy Gminy Pieszyce już dzisiaj mogą złożyć deklarację w siedzibie UMiG Pieszyce, w godzinach jego pracy. Jeżeli deklaracja nie zostanie złożona do końca roku 2019, wówczas wtedy będzie można złożyć ją w siedzibie  Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego, ul. Świdnicka 38, pokój nr 203 lub 204. Wspólnoty mieszkaniowe deklarację składają u swojego zarządcy.

Deklaracja - do pobrania