Nie tylko nie zosta艂a zamkni臋ta czy sprywatyzowana, jak si臋 obawiano, ale b臋dzie rozbudowywana! Przychodnia Miejska w Pieszycach pozyska艂a z Unii Europejskiej prawie 5 000 000 z艂otych na rozbudow臋 i nadbudow臋 obiektu.

Inwestycja wsp贸艂finansowana b臋dzie ze 艣rodk贸w Priorytetu 6 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Dolno艣l膮skiego 2014-2020. Projekt zak艂ada rozbudow臋 i wyposa偶enie w sprz臋t medyczny oraz system informatyczny przychodni, w celu poszerzenia dost臋pno艣ci us艂ug medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

przychodnia www

- Dzi臋ki inwestycji zostan膮 utworzone nowe strefy opieki nad pacjentami, np.: poradnia geriatryczna dzia艂aj膮ca w zakresie ambulatoryjnej i 艣rodowiskowej opieki geriatrycznej, gabinety specjalistyczne chirurgiczny, onkologiczny, leczenia b贸lu, rehabilitacyjny oraz sala zabiegowa b臋d膮ca dope艂nieniem dla poradni specjalistycznych i POZ, kt贸rych pacjenci potrzebuj膮 leczenia zabiegowego mo偶liwego do przeprowadzenia poza oddzia艂ami szpitalnymi 鈥 informuje Jerzy Wester, dyrektor SP ZOZ Przychodni Miejskiej w Pieszycach. - Realizacja projektu umo偶liwi przeniesienie cz臋艣ci us艂ug zdrowotnych 艣wiadczonych w szpitalach. Efektem realizacji projektu b臋dzie dobudowanie do istniej膮cego budynku nowej 4-kondygnacyjnej cz臋艣膰 i dw贸ch kondygnacji nad istniej膮cym budynkiem. Poza pracami budowlanymi, planowany jest zakup sprz臋tu i wyposa偶enia do nowopowsta艂ych pomieszcze艅 oraz wykonanie systemu informatycznego umo偶liwiaj膮cego przep艂yw danych i informacji o pacjencie pomi臋dzy podmiotami wsp贸艂pracuj膮cymi.

We wrze艣niu 2017 r. Przychodnia podpisa艂a umow臋 na in偶yniera kontraktu oraz nadzory budowlane. 5 grudnia 2017 r. og艂osi艂a r贸wnie偶 przetarg na wykonanie inwestycji. Termin sk艂adania ofert up艂yn膮艂 5 stycznia 2018 roku. Wp艂yn臋艂y trzy oferty, a obecnie trwa ich ocena.

- Co nowego powstanie w przychodni?

Zakres prac obejmuje dobudowanie do istniej膮cego budynku przychodni nowej czterokondygnacyjnej cz臋艣ci oraz nadbudowanie istniej膮cego budynku przychodni dwiema kondygnacjami. Zagospodarowanie dobudowy b臋dzie nast臋puj膮ce:

- parter - basen i pomieszczenia rehabilitacyjne;
- I pi臋tro 鈥 poradnie specjalistyczne, m.in. geriatryczna, chirurgiczna, onkologiczna;
- II pi臋tro 鈥 sala zabiegowa;
- III pi臋tro 鈥 pomieszczenia rehabilitacyjne.
Nowe powierzchnie w nadbudowanej cz臋艣ci przeznaczone zostan膮 na:
- II pi臋tro 鈥 sala treningu relaksacyjnego i muzykoterapii jak elementy poradni geriatrycznej wraz z pomieszczeniem dla koordynatora opieki 艣rodowiskowej;
- III pi臋tro 鈥 poradnia leczenia b贸lu, poczekalnia, poradnia rehabilitacyjna, pomieszczenia na zabiegi elektroterapeutyczne na potrzeby poradni leczenia b贸lu, a pozosta艂a powierzchnia pi臋tra przeznaczona na rehabilitacj臋; hydroterapi臋, sale 膰wicze艅.

Prace prowadzone b臋d膮 od lutego 2018 r. do czerwca 2019 r. Warto艣膰 ca艂ego projektu to 7 869 728,11 z艂. Warto艣膰 dofinansowania z Unii Europejskiej to 4 982 354,26 z艂. Przychodnia z w艂asnego bud偶etu do艂o偶y do inwestycji 2 887 373,85 z艂.

przychodnia