Rada Miejskia w Pieszycach uchwa艂膮 nr XXIX/216/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. wprowadzi艂a w Gminie Pieszyce mo偶liwo艣膰 uzyskania dotacji na finansowanie zmiany sposobu ogrzewania na terenie gminy Pieszyce w 2017.

W 2017 roku udzielane b臋d膮 dotacje celowe na finansowanie przedsi臋wzi臋膰 zwi膮zanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Pieszyce, obejmuj膮cych trwa艂膮 zmian臋 systemu ogrzewania opartego na paliwie sta艂ym w臋glowym na ogrzewanie ekologiczne jak: elektryczne, gazowe i olejowe. Poprzez trwa艂膮 zmian臋 ogrzewania rozumiane jest ca艂kowita likwidacja dotychczasowego ogrzewania opartego na paliwie sta艂ym w臋glowym poprzez jego wyburzenie lub wymontowanie.
Celem dotacji jest ograniczenie emisji zanieczyszcze艅, w szczeg贸lno艣ci py艂贸w z piec贸w oraz kot艂owni opalanych paliwem sta艂ym w臋glowym oraz ograniczenie emisji innych substancji stanowi膮cych o przekroczeniu standard贸w powietrza na terenie gminy Pieszyce.

button uchwala        button regulamin piec        button wniosek        button oswiadczenie
       

 b budowie

Dotacja, mo偶e by膰 udzielona:
a) osobom fizycznym, b臋d膮cymi w艂a艣cicielami lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, lub ich najemcami (za zgod膮 w艂a艣ciciela), po艂o偶onych na terenie gminy Pieszyce;
b) osobom fizycznym, b臋d膮cymi w艂a艣cicielami lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, lub ich najemcami (za zgod膮 w艂a艣ciciela), po艂o偶onych na terenie gminy Pieszyce, kt贸rzy b臋d膮c przedsi臋biorcami nie prowadz膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej w lokalu lub domu jednorodzinnym, w kt贸rym nast膮pi realizacja zadania inwestycyjnego;
c) wsp贸lnotom mieszkaniowym w domach wielorodzinnych, w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego polegaj膮cego na trwalej likwidacji wsp贸lnego dla ca艂ej nieruchomo艣ci (dotyczy nieruchomo艣ci, w kt贸rych znajduje si臋 kilka lokali mieszkalnych) systemu ogrzewania opartego na paliwie sta艂ym w臋glowym.

Dotacja celowa mo偶e by膰 udzielona wy艂膮cznie na dofinansowanie koszt贸w koniecznych realizacji zadania inwestycyjnego, obejmuj膮cych:
a) zakup i monta偶 nowego 藕r贸d艂a ogrzewania tj. kot艂贸w, piec贸w, z gwarancj膮, kt贸re zosta艂y u偶yte i zamontowane po raz pierwszy, a tak偶e spe艂niaj膮cych wszelkie normy i posiadaj膮cych dopuszczenie do u偶ytkowania na terenie Polski;
b) zakup, monta偶, wymiana lub modernizacja instalacji zwi膮zanej z nowym ekologicznym 藕r贸d艂em ogrzewania;
c) modernizacj臋 systemu odprowadzania spalin niezb臋dnego do prawid艂owego funkcjonowania nowego ekologicznego systemu ogrzewania.

Kwota dotacji wynosi膰 b臋dzie:
a) w przypadku lokali mieszkalnych i dom贸w jednorodzinnych do wysoko艣ci 50% udokumentowanych poniesionych koszt贸w brutto na trwa艂膮 zmian臋 systemu ogrzewania opartego na paliwie sta艂ym w臋glowym na ekologiczne ogrzewanie jednak nie wi臋cej ni偶 1.200,00 z艂 (s艂ownie: tysi膮c dwie艣cie z艂otych);
b) w przypadku wsp贸lnot mieszkaniowych w domach wielorodzinnych do wysoko艣ci 50% udokumentowanych poniesionych koszt贸w brutto na trwa艂膮 zmian臋 systemu ogrzewania opartego na paliwie sta艂ym w臋glowym na ekologiczne ogrzewanie jednak nie wi臋cej ni偶 4.000,00 z艂 (s艂ownie: cztery tysi膮ce z艂otych).
Dotowany mo偶e otrzyma膰 dofinansowanie pod warunkiem nie zalegania z op艂acaniem op艂at i podatk贸w lokalnych na rzecz Gminy Pieszyce.
Wnioski na realizacj臋 zadania inwestycyjnego wraz z wymaganymi dokumentami nale偶y sk艂ada膰 w formie pisemnej w sekretariacie Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach lub przesy艂a膰 poczt膮 na adres Urz膮d Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Ko艣ciuszki 2, 58-250 Pieszyce, w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2017 r. do godziny 1500. Wnioski z艂o偶one po tym terminie mog膮 zosta膰 rozpatrzone p贸藕niej do wyczerpania 艣rodk贸w finansowych bud偶etu Gminy Pieszyce przeznaczonych na ten cel w roku bud偶etowym 2017. Z艂o偶enie wniosku nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.

Wi臋cej informacji uzyskaj膮 Pa艅stwo w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urz臋du Miejskiego w Pieszycach, ul. Ko艣ciuszki 2 lub telefonicznie 74 836 52 68. Dokumenty mo偶na pobra膰 tak偶e w specjalnej zak艂adce na stronie www.pieszyce.pl (na samym dole).

Fot.: wbudowie.pl