Ministerstwo rolnictwa Inspektor Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie informuje, że § 1 ust. 1 pkt 2 b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091)., nakazuje zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Przepisy powyższego rozporządzenia obowiązują również w gospodarstwach utrzymujących drób na własne potrzeby oraz osoby utrzymujące inne ptaki.

Sporządzenie przedmiotowej ewidencji umożliwi szybkie podjęcie działań w przypadku wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu.

Powiatowy lekarz weterynarii
w Dzierżoniowie
Czesław Barwicki