Dzia艂aj膮c na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorz膮dzie gminnym, zwo艂uj臋 sesj臋 Rady Miejskiej w Pieszycach na dzie艅 30 listopada 2016 roku, godz. 12.00. Sesja odb臋dzie si臋 w Centrum Kultury w Pieszycach, ul. M. Kopernika 37.

Proponowany porz膮dek obrad:
I cz臋艣膰 鈥 godz.12.00
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany bud偶etu Gminy Pieszyce na 2016 rok ( projekt nr 58/2016 ).
5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pieszyce na lata 2016-2027 (projekt nr 59/2016 ).
6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Pieszyce (projekt nr 55/2016 ).
7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w, w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( projekt nr 54/2016 ).
8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szk贸艂 podstawowych, gimnazj贸w i przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawid艂owo艣ci ich pobrania i wykorzystywania ( projekt nr 57/2016 ).
9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami, o kt贸rych mowa w art.3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok ( projekt nr 56/2016 ).
10. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXV/155/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 27 wrze艣nia 2012 r., w sprawie podzia艂u gminy Pieszyce na okr臋gi wyborcze, ustalenia ich granic i numer贸w oraz liczby radnych wybieranych w ka偶dym okr臋gu ( projekt nr 60/2016 ).
11. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie w zmiany Uchwa艂y Nr XXVI/167/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 25 pa藕dziernika 2012 r., w sprawie podzia艂u Gminy Pieszyce na obwody g艂osowania, ustalenia ich granic i numer贸w oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych ( projekt nr 61/2016 ).
12. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje.
15. Wolne wnioski i informacje.

Przerwa

II cz臋艣膰- godz. 15.00
16. Przywitanie zaproszonych go艣ci.
17. Projekcja filmu pt.鈥漌i臋cej ni偶 pi艂ka鈥.
18. Wyst膮pienie Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce.
19. Wr臋czenie tytu艂u Zas艂u偶ony dla Gminy Pieszyce.
20. Wyst膮pienie Prezesa MKS POGO艃 Pieszyce.
21. Wyst膮pienie zaproszonych go艣ci po wyra偶eniu woli zabrania g艂osu.
22. Trening pokazowy w wykonaniu najm艂odszych pi艂karzy MKS POGO艃 Pieszyce.
23. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej

Ryszard Kondrat