Pieszyce

Pieszyce, nieduże miasteczko w powiecie dzierżoniowskim, rozciągnięte wzdłuż Potoku Pieszyckiego u podnóża Gór Sowich - posiada wiele walorów i atrak­cji turystycznych. Historia miejscowości związana jest z rozwojem tkactwa i przemysłu włókienniczego. Tutaj miał swój początek bunt tkaczy śląskich w 1844 r., któ­ry stał się kanwą dramatu „Tkacze”, laureata literackie­go Nobla, Gerharda Hauptmanna.

Po II wojnie światowej Pieszyce zostały włączone do Polski i doświadczyły napływu nowej ludności z różnych rejonów Polski. Po zmianach ustrojowych 1989 r. odzyskały swoją historię, a po upadku włó­kiennictwa w latach 90. XX w. przeszły okres reno­wacji, stopniowo rozwijając turystykę.

Centralne położenie Pieszyc w Górach Sowich sta­nowi dobrą bazę wypadową do zwiedzania licznych atrakcji turystycznych w regionie. Można stąd wybrać się do zamku Książ w Wałbrzychu, twierdzy w Srebrnej Górze, zobaczyć militarne sekrety III Rzeszy w pod­ziemnej twierdzy „Riese” w Walimiu, obejrzeć kościół Pokoju w Świdnicy, czy powędrować szlakami na naj­wyższy szczyt Gór Sowich - Wielką Sowę.

Wędrówkę najlepiej rozpocząć w centrum miastecz­ka. To tu znajduje się przepiękny pałac zbudowany w 1580 r. na planie podkowy. Pałac pieszycki, przebudo­wany w stylu baroko­wym w 1699 r., zwany Wersalem Śląska, jest największym pałacem baro­kowym w tej części Polski. Zniszczony przez upływ czasu, dzisiaj restaurowany przez prywatnych właścicieli. Pałac otacza ogólnodostępny rozległy park i ogród. Zachowały się resztki dworu gotyckiego.

Na uwagę zasługują także dwa kościoły - gotycki św. Jakuba z XIII w., którego fundatorem był, jak mówi legenda, Piotr Włast - krzewiciel chrześcijaństwa na Ślą­sku. To podniesieniu tutejszej kaplicy do rangi kościoła parafialnego zawdzięczają Pieszyce pierwszą pisemną wzmiankę w dokumencie wystawionym przez biskupa wrocławskiego Tomasza I w 1258 r. Drugi - neogotyc­ki św. Antoniego z Padwy - zbudowany jako świąty­nia ewangelicka na planie krzyża w 1875. Do końca II wojny światowej służył ewangelikom. Dzisiaj oby­dwie świątynie są stopniowo odrestaurowywane.

Wielka Sowa i Park Krajobrazowy

Perłą gminy Pieszyce jest Wieża Widokowa na Wielkiej Sowie (1015 m n.p.m.). Zbudowana stara­niem Towarzystwa Miłośników Gór Sowich w 1906r., ma 25 m wysokości. Po wielu latach bez gospodarza dzięki staraniom gminy Pieszyce została ponownie udostępniona turystom. Jej remont możliwy był dzięki środkom finansowym pozyskanym z Unii Europejskiej. Roztacza się z niej jedna z najpiękniejszych i najrozleglejszych panoram górskich, obejmująca praktycznie całe Sudety, ogromną część Przedgórza i spore frag­menty Niziny Śląskiej.

Wielka Sowa stanowi centrum Parku Krajobra­zowego Gór Sowich. Góry Sowie należą do najatrak­cyjniejszych terenów w województwie dolnośląskim. Przyciągają czystym powietrzem, pięknymi krajobra­zami, bogatą florą i fauną, ciszą, szlakami turystycz­nymi i ścieżkami rowerowymi oraz mikroklimatem o walorach zdrowotnych.

Z Pieszyc na Wielką Sowę możemy dojść przez Rościszów lub Kamionki, albo dojechać samochodem na Przełęcz Jugowską lub Walimską, a stąd już pieszo na szczyt.

Liczne szlaki piesze prowadzące w góry są w więk­szości łagodne i dostosowane do turystki rodzinnej, natomiast czerwony szlak rowerowy przez Rościszów przeznaczony jest zdecydowanie dla zaawansowanych rowerzystów z dobrą kondycją. Szla­ki turystyczne wykorzystywane są często przez miłośni­ków wycieczek w stylu Nordic Walking. Organizowane są liczne imprezy dla amatorów spacerów z kijami. Miłośnicy jazdy konnej mogą skorzystać z usług stajni w Podolinie lub z rancza w Piskorzowie, niedaleko Pieszyc. Popularne są też wyciągi narciarskie na Przełęczy Jugowskiej, w Sokolcu i Rzeczce.

Rościszów i Kamionki

Niedaleko Rościszowa, idąc z Pieszyc po lewej stro­nie drogi, znajduje się góra Grodzisko (535 m n.p.m.), na której archeolodzy odkryli ślady rozległej warowni, z podwójnym wałem i fosą z drugiej połowy XIII w.

Idąc lub jadąc dalej mijamy po prawej stronie eklektyczno-secesyjny budynek sanatorium z 1898 r. Nie opo­dal możemy obejrzeć malowniczo położony i otoczony drzewami kościółek pw. Św. Bartłomieja, z końca XV w., przebudowany w XVIII w., o wystroju barokowym.

Barokowo-klasycystyczny jest też pałac z XVIII w., otoczony starym parkiem. Obecnie siedziba ośrodka wypoczynkowego Kasztel.

Wyruszając z Rościszowa szlakiem zielonym w kierunku Lasocina przechodzimy obok gospodarstwa agroturystycznego „Cicha Woda" w Lasocinie. Można tu złowić pstrąga, obejrzeć minizoo z lamami i papuga­mi, zjeść, odpocząć i przenocować. Dalej wspinamy się w górę strumienia, do węzła szlaków na polanie Stara Jodła. Stąd szlakiem żółtym i czerwonym albo żółtym i niebieskim wchodzimy na jeden z najciekawszych punktów widokowych w Sudetach - Wielką Sowę.

Natomiast w Kamionkach obejrzeć można kościół pw. Aniołów Stróżów z XVIII w., z krzyżem pokutnym wmurowanym w ścianę.

Teren Kamionek zasługuje na uwagę ze względu na licznie występują­ce tu ślady po dawnym górnictwie. Około kilometra na północ od ko­ściółka odnaleźć można pozostałości po kopalni srebra. Położoną na zboczach Kokotnej Łąki (802 m n.p.m.) wielopoziomową kopalnię „Augusta" uznano za jedną z najpiękniejszych w Sudetach.

Stoki gór Czyżyka (555 m n.p.m.) i Błyszcza (637 m n.p.m), leżące po drugiej stronie Kamionek, pokryte są licznymi wlotami do dawnych sztolni i wyrobisk. Są to pozostałości po kopalniach z XVI w. i XIX w. Wydoby­wano tu m. in. rudy srebra, barytu i ołowiu. Kopalnie te nie są udostępnione turystycznie.

Miłośników flory i fauny z pewnością zainteresu­je, oznakowana pomarańczowymi trójkątami, ścieżka przyrodnicza między Kamionkami a Lasocinem. Przej­ście trwa 2 godz. i wzbogacone jest tablicami infor­macyjnymi. Ścieżka przebiega przez urokliwe tereny z licznymi punktami widokowymi na dolinę Rościszowa, Lasocina i Kamionek.