Z wnioskiem o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Pieszyce” Panu Kazimierzowi Wronie podczas grudniowej sesji w 2017 roku wystąpili Ryszard Kondrat – Przewodniczący Rady Miejskiej w Pieszycach oraz Dorota Konieczna – Enozel – Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce.

Rada Miejska w Pieszycach uchwałą  Nr XL/286/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. jednogłośnie przyznała Kazimierzowi Wronie tytuł „Zasłużony dla Gminy Pieszyce”

Kazimierz Wrona

Kazimierz Wrona piastując funkcję Skarbnika w latach 1992 – 2017, przez 26 lat służył swoją wiedzą i doświadczeniem przez prawie 7 kadencji samorządowych. Przeprowadził bezpiecznie finanse gminne przez wiele trudnych momentów i zawirowań wynikających ze zmian przepisów obowiązującego prawa lub decyzji podejmowanych przez władze samorządowe. Jego wkład w stabilny rozwój naszej społeczności jest niepodważalny. W okresie tym wspierał i „wychowywał” kolejne pokolenia samorządowców przekazując im podstawową wiedzę dotyczącą finansów publicznych, kierując się zawsze podstawową zasadą, a mianowicie uczciwością i rzetelnością w pracy.

Kazimierz Wrona, syn Stanisława i Zofii, urodził się 2 marca 1953 r. w Strzegomiu. Karierę zawodową rozpoczął jako stażysta w Świdnickich Zakładach Artykułów Technicznych „IGLOTECH” w latach 1973 – 1975. Po zakończeniu stażu zawodowego w latach 1976-1984 podjął pracę w Transportowo-Motoryzacyjnej Spółdzielni Pracy „SIŁA” w Świdnicy. W dniu 26 kwietnia 1983 roku uzyskał tytuł magistra ekonomii w Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Kolejne doświadczenia zawodowe zdobywał podejmując pracę w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu Oddział Świdnica w latach 1984-1991 oraz w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „LexPol” Świdnica w latach 1991 do stycznia 1992 r., pełniąc w tych przedsiębiorstwach funkcje kierownicze w pionie ekonomicznym.

4 marca 1992 r. Uchwałą Nr XIX/79/92 Rady Miejskiej w Pieszycach został powołany na stanowisko Skarbnika Gminy – głównego księgowego budżetu Gminy Pieszyce. Akt ten uchwaliła Rada Miejska I kadencji pod przewodnictwem Pana Tadeusza Urbana na wniosek ówczesnego Burmistrza Miasta Pieszyce Pani Wandy Jaroch.

Uchwała Nr XL/286/2017
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 grudnia 2017 roku 
w sprawie: nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Pieszyce
<<<CZYTAJ >>>