Z wnioskiem o nadanie tytułu "Zasłużony dla Gminy Pieszyce" Panu Józefowi Przeorkowi wystąpił Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - koło w Pieszycach.

Rada Miejska w Pieszycach uchwałą Nr XLVI/325/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. jednogłośnie przyznała Panu Józefowi Przeorkowi tytuł „Zasłużony dla Gminy Pieszyce”

Jozef Przeorek zasluzony dla gminy

Uchwała Nr XLVI/325/2018
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie: nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Pieszyce

<<< CZYTAJ >>>