Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

461

KW SW1D/00050093/5

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miast Pieszyce obręb Dolne przy ul. Nadbrzeżnej

OPIS:

Zabudowana budynkiem gospodarczym działka gruntu, posiadająca bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Budynek w b. złym stanie technicznym (ruina)

Grunt zapisany  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: Bi

0.0445

4-MWU - Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub zabudowy usługowej(1)

35.000,-

3.500,-

1000

 (1)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

 

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 5 października 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach,      Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

                        Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  28 września 2022 r.

Przejdź do ogłoszenia >>>