Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
KW

opis i położenie

powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w planie lub studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

1

535/2

KW działki

SW1D/00032928/6

Położenie:

Gmina Pieszyce, wieś Piskorzów, budynek nr 51

obręb Piskorzów

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 7, położony na I piętrze o pow. użytkowej 72,02 m2,  udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu na której posadowiony jest budynek wynosi 10,15%. Stan techniczny lokalu niski.

1257

(udział 10,15%- 127,59 m2)

w.MS.1– zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna średniej intensywności(1)

110.000,- zł

11.000,-

  • Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
  1. Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 930 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  15 czerwca 2022 r.

Przejdź do ogłoszenia >>>