Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr dzia艂ki
Nr KW

Po艂o偶enie i opis

powierz-

chnia dzia艂ki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywo艂awcza (z艂)

Wysoko艣膰 wadium

Godzina
przetargu

1

208/13

KW SW1D/ 00016045/4

PO艁O呕ENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obr臋b Stadion

OPIS:

niezabudowana dzia艂ka gruntu,

Zapisana  w ewidencji grunt贸w jako klasou偶ytki: dr,

0.0098

MN.18 鈥 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna(1)

10.065,-(2)

1.000,-

1030

 (1)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

(2) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony nale偶ny podatek VAT.

Nieruchomo艣膰 jest wolna od wszelkich obci膮偶e艅 i praw na rzecz os贸b trzecich.

Dzia艂ka numer ewidencyjny 208/13 ze wzgl臋du na brak mo偶liwo艣ci samodzielnego zagospodarowania wynikaj膮cy z wielko艣ci i cech geometrycznych dzia艂ki zosta艂a przeznaczona do sprzeda偶y w trybie przetargu ograniczonego do w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci bezpo艣rednio przylegaj膮cych do przedmiotowej dzia艂ki tj. dzia艂ek numer: 206, 208/10, 208/4, 208/5 i 208/6

  1. Przetarg odb臋dzie si臋 w dniu 22 marca 2022 r. w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Ko艣ciuszki 2, pok. nr 12 (I pi臋tro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane b臋dzie w pieni膮dzu.
  3. Wadium nale偶y wp艂aci膰 na konto Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Sp贸艂dzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wp艂acenia wadium wyznacza si臋 do dnia  16 marca 2022 r.

Przejd藕 do og艂oszenia >>>