Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

130

KW SW1D/ 00016079/1

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Środkowe

OPIS:

Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu(3)

porośnięta drzewostanem,

zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: Bz

0.1730

MWU.9 - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej(1)

 

61.380,-(2)

6.000,-

1000

(1)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

(2) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

(3) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 595,80 zł (naliczana przez starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie).

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul.Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 8 grudnia 2020 r.

Czytaj całe ogłoszenie >>>