Ogłoszenie nr 28/2022 o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonvch na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki Nr KW

Położenie i opis

powierz- chnia działki ( ha)

Przeznaczenie w Planie

Zagospodarowania Przestrzennego lub

Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina przetargu

1

283/12

i

283/10

(udział 113)

KWSW1D/

00038609/6

Położenie:

Gmina Pieszyc , miasto Pieszyce obręb Srodkowe

Opis:

Działka gruntu niezabudowana wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce stanowiącej dojazd do drogi publicznej.

Zapisana w ewidencji gruntów jako klasoużytek: B

Przez teren działki przebiega sieć kanalizacji deszczowej usytuowana wzdłuż granicy z nieruchomością położoną przy ul Zamkowej 3. Dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną, działka porośnięte roślinnością trawiastą i

zakrzewieniami.

0.0885

i

0.0238

(udział-

1/3)

MS.25 - zabudowa mieszkaniowa i usługowa średniej intensywności

116.000,-(2)

11.000,-

1030

(1. przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

(2. do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2022 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wacenia wadium wyznacza się do dnia 12 października 2022 r.

Przejdź do ogłoszenia >>>

OGŁOSZENIE Nr 27/2022 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

343/3 i 343/2

KW SW1D/ 00048077/0

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Wieś Rościszów obręb Rościszów

OPIS:

niezabudowane działka gruntu, posiadająca  dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną.

Na terenie działki usytuowana jest sieć kanalizacyjna z 3 studzienkami oraz studnia w związku z czym przy zawarciu umowy sprzedaży zostanie ustanowiona służebność na rzecz właściciela sieci polegająca na prawie korzystania z nieruchomości w zakresie bierzącego utrzymania i napraw urządzeń usytuowanych w obrębie działki oraz na zakazie zabudowy studzienek i służebność na rzecz właściciela działki 343/1 polegająca na prawie korzystania ze studni.

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: B i Bp

0.0796

0.0083

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej(1)

50.000,-(1)

5.000,-

1000

 (1)  przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pieszyce.

 

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach,      Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

                        Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  5 października 2022 r.

Przejdź do ogłoszenia >>>

OGŁOSZENIE Nr 26/2022 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
KW

opis i położenie

powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w planie lub studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

1

310

KW działki

SW1D/00031306/3

Położenie:

Gmina Pieszyce, miasto Pieszyce, ul. Sanatoryjna budynek nr 7

obręb Środkowe

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 6, położony na parterze o pow. użytkowej 30,39 m2, plus pomieszczenia przynależne 2 komórki o pow. 4,33 m2 i 5,12 m2 udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu na której posadowiony jest budynek wynosi 9,63%. Stan techniczny lokalu średni.

650

(udział 9,63%- 62,59 m2)

MS.14– teren zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności(1)

50.200,- zł

5.000,-

 • Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanej nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym i odbyły się:  I – 23.08.2022 r.,

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2022 r. o godz. 930 w Urzędzie Miasta i Gminy    w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

                       Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  5 października 2022 r.

Przejdź do ogłoszenia >>>

OGŁOSZENIE Nr 25/2022 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

461

KW SW1D/00050093/5

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miast Pieszyce obręb Dolne przy ul. Nadbrzeżnej

OPIS:

Zabudowana budynkiem gospodarczym działka gruntu, posiadająca bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Budynek w b. złym stanie technicznym (ruina)

Grunt zapisany  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: Bi

0.0445

4-MWU - Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub zabudowy usługowej(1)

35.000,-

3.500,-

1000

 (1)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

 

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 5 października 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach,      Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

                        Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  28 września 2022 r.

Przejdź do ogłoszenia >>>