Ogłoszenie nr 6/2023 o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
KW

opis i położenie

powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w planie lub studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

1

310

KW działki

SW1D/00031306/3

Położenie:

Gmina Pieszyce, miasto Pieszyce, ul. Sanatoryjna budynek nr 7

obręb Środkowe

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 6, położony na parterze o pow. użytkowej 30,39 m2, plus pomieszczenia przynależne 2 komórki o pow. 4,33 m2 i 5,12 m2 udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu na której posadowiony jest budynek wynosi 9,63%. Stan techniczny lokalu średni.

650

(udział 9,63%- 62,59 m2)

MS.14– teren zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności(1)

50.200,- zł

5.000,-

 • Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanej nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym i odbyły się:  I – 23.08.2022 r., II- 11.10.2022 r., III – 14.12.2022 r.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2023 r. o godz. 1330 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

 Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  9 lutego 2023 r.

Przejdź do ogłoszenia >>>

Ogłoszenie nr 5/2023 o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

655/22

KW SW1D/00048742/3

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Wieś Rościszów obręb Rościszów

OPIS:

Zabudowana parterowym budynkiem z czteroma boksami garażowymi. Budynek w średnim stanie technicznym. Na terenie działki obok budynku usytuowany jest słup sieci energetycznej.

Grunt zapisany  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: B

0.0409

MN - Teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywność(1)

80.000,-

8.000,-

1300

 • Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pieszyce.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  9 lutego 2023 r.

Przejdź do ogłoszenia >>>

Ogłoszenie nr 4/2023 o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
KW

opis i położenie

powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w planie lub studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

godzina przetargu

1

678/3

KW działki

SW1D/00046422/0

Położenie:

Gmina Pieszyce, miasto Pieszyce, ul. M. Kopernika budynek nr 93

obręb Środkowe

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 1, położony na parterze o pow. użytkowej 12,70 m2, składający się pokoju z aneksem kuchennym udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu na której posadowiony jest budynek wynosi 4,32%. Stan techniczny lokalu niski.

538

(udział 4,32%- 23,24 m2)

MWW.2– teren zabudowy willowej i usługowej(1)

25.000,- zł

2.500,-

1200

2

296/1

KW działki

SW1D/00018412/2

Położenie:

Gmina Pieszyce, miasto Pieszyce, ul. Zamkowa budynek nr 13

obręb Środkowe

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 16, położony na III piętrze-poddaszu o pow. użytkowej 16,60 m2, składający się pokoju i kuchni udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu na której posadowiony jest budynek wynosi 2,96%. Stan techniczny lokalu b.niski.

241

(udział 2,96%- 7,13 m2)

MS.19– teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej średniej intensywności (1)

28.000,- zł

2.800,-

1230

 • Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  9 lutego 2023 r.

Przejdź do ogłoszenia >>>

Ogłoszenie nr 3/2023 o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
KW

opis i położenie

powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w planie lub studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

godzina przetargu

1

508/1

KW działki

SW1D/00023928/0

Położenie:

Gmina Pieszyce, miasto Pieszyce, ul. M. Kopernika budynek nr 79

obręb Środkowe

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 3, położony na I piętrze-poddaszu o pow. użytkowej 10,60 m2, składający się pokoju i kuchni udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu na której posadowiony jest budynek wynosi 8,40%. Stan techniczny lokalu b.niski.

508

(udział 8,40%- 42,67 m2)

MWW.4– teren zabudowy willowej i usługowej(1)

15.000,- zł

1.500,-

1100

2

508/1

KW działki

SW1D/00023928/0

Położenie:

Gmina Pieszyce, miasto Pieszyce, ul. M. Kopernika budynek nr 79

obręb Środkowe

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 4, położony na I piętrze-poddaszu o pow. użytkowej 14,60 m2, składający się pokoju, kuchni i toalety udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu na której posadowiony jest budynek wynosi 11,46%. Stan techniczny lokalu niski.

508

(udział 11,46%- 58,22 m2)

MWW.4– teren zabudowy willowej i usługowej(1)

25.000,- zł

2.500,-

1130

 • Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  9 lutego 2023 r.

Przejdź do ogłoszenia >>>