Porz膮dek obrad sesji Rady Miejskiej Pieszyc, kt贸ra odb臋dzie si臋 31 sierpnia 2022 r. o godzinie 14:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach.


PORZ膭DEK OBRAD
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z funkcjonowania plac贸wek o艣wiatowych na terenie Gminy Pieszyce w roku szkolnym 2021/2022.
5. Informacja dot. stanu przygotowania plac贸wek o艣wiatowych na terenie Gminy Pieszyce do nowego roku szkolnego 2022/2023.
6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska M艂odzie偶owego w Pieszycach (projekt nr 53/2022).
7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmniejszenia liczby godzin zaj臋膰 dydaktycznych, wychowawczych i opieku艅czych realizowanych przez wicedyrektora Szko艂y Podstawowej Nr 1 im. Pieszycekiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach (projekt nr 57/2022).
8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczeg贸lnych stopni awansu zawodowego w cz臋艣ci nale偶nej do kompetencji Gminy Pieszyce jako organu prowadz膮cego przedszkola i szko艂y podstawowe (projekt nr 58/2022).
9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 54/2022).
10. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2022 r. (projekt nr 55/2022).
11. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zak艂adu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach na 2022 rok (projekt nr 56/2022).
12. Informacja dot. petycji.
13. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.

Ryszard Kondrat
Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc
Z dokumentami mo偶na zapozna膰 si臋 TUTAJ