Dzięki współpracy nawiązanej przez Gminę Pieszyce z Centrum Technologii Energetycznych ze Świdnicy oraz 13 innymi gminami z terenu Dolnego śląska został w ostatnich latach zrealizowany największy projekt grantowy w naszym województwie. Nosił nazwę „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej”,  mieszkańcy zaś umownie określali go „PV Projektem”. W wyniku jego realizacji, mieszkańcy mogli liczyć na atrakcyjne dofinansowanie, nawet do 85% kosztów zakupu i montażu własnej instalacji fotowoltaicznej.

PV Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Również ze względu na głębokie wsparcie doradczo-inżynierskie, na jakie mogli w nim liczyć mieszkańcy, zainteresowani własnym źródłem energii. Chociaż instalacje, które powstały w ramach PV Projektu, służą mieszkańcom już od 4-5 lat, to w dalszym ciągu znakomicie pełnią swoją rolę. Swoim właścicielom przyniosły już szereg wymiernych korzyści, a w dzisiejszej rzeczywistości gwałtownie rosnących cen energii, okazują się prawdziwą ulgą dla domowych budżetów. Instalacje te doskonale zdają też próbę czasu. Potwierdziły to bardzo pozytywne wyniki kontroli, przeprowadzone na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego przez Dolnośląską Instytucję Finansującą w ostatnich miesiącach. Co jednak najważniejsze, potwierdzają to także opinie samych mieszkańców, z którymi wciąż pozostaje w kontakcie koordynator PV Projektu – świdnickie CTE. Opinie te, sformułowane imiennie, można znaleźć na stronie https://cte.fea.pl/referencje-pv-projekt

Gmina Pieszyce oraz Koordynator pragnie podziękować naszym wspaniałym mieszkańcom za zaangażowanie, zaufanie jakim obdarzyli to przedsięwzięcie, życzliwą wyrozumiałość i współpracę, tak ważną w trakcie całej realizacji PV Projektu, jak i wizyt kontrolnych, jakie odbywały się w ostatnim czasie.

 Korzystając okazji, informujemy także, że nasza gmina kontynuuje działania, w wyniku których mieszkańcy mogą uzyskiwać dotacje na własne źródła energii. Jesteśmy partnerem w projekcie „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza”. Jego liderem jest ponownie świdnickie CTE. Tym razem nasi mieszkańcy, likwidujący kotły stałopalne, mogą liczyć na granty w wysokości do 35 tys. zł na przejście na pompy ciepła. Odbyły się już dwa nabory, a lada moment, prawdopodobnie jeszcze w czerwcu, odbędzie się kolejny. Więcej szczegółów na stronie projektu https://eko-cieplo.com/.

W najbliższym czasie odbędą się spotkania informacyjne z mieszkańcami w tej sprawie, o czym będziemy informować odrębnie.