Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie, Posterunek Policji w Pieszycach przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Pieszyce, Centrum Usług Społecznych w Pieszycach i Ochotniczą Strażą Pożarną w Piskorzowie zaprasza i zachęca uchodźców z Ukrainy do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu prewencji kryminalnej i bezpieczeństwa osobistego.

Sytuacja związana z agresją Rosji na Ukrainę i obecność w Polsce obywateli ukraińskich, uciekających przed działaniami wojennymi, oprócz ogromu empatii i życzliwości generuje także zachowania nieuczciwe wobec uchodźców.
Program szkolenia ukierunkowany jest na uświadomienie w zakresie ogólnie pojętego bezpieczeństwa osobistego i dedykowany dla kobiet z Ukrainy.
Na szkolenie można przyjść również z dziećmi, dla których zostanie przygotowany specjalny kącik z animacjami.

𝐂𝐞𝐥𝐞𝐦 𝐬𝐳𝐤𝐨𝐥𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐣𝐞𝐬𝐭:
• Nauczenie zasad bezpiecznego funkcjonowania w terenie zurbanizowanym i poza nim;
• Nauczenie procedur reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych takich jak: napad, atak agresji, uprowadzenia, szantaż bronią palną, próba gwałtu itp.;
• Nauczenie wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osobistego;
• Nauka zasad profilaktyki unikania zagrożeń w takich obszarach jak: dom, teren zurbanizowany, środki komunikacji, internet, itp.;
• Nauka umiejętności taktycznych w zakresie poruszania się w mieście, wyboru bezpiecznych miejsc itp.;
• Zapoznanie z typowymi zagrożeniami bezpieczeństwa osobistego i sposobem działania przestępców.

𝗣𝗹𝗮𝗻 𝘇𝗮𝗸ł𝗮𝗱𝗮 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗽𝗿𝗼𝘄𝗮𝗱𝘇𝗲𝗻𝗶𝗲 𝘇𝗮𝗷ęć 𝘄 𝟯 𝗯𝗹𝗼𝗸𝗮𝗰𝗵 𝘁𝗲𝗺𝗮𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝘆𝗰𝗵:
1. Profilaktyka unikania zagrożeń związanych z procederem handlu ludźmi oraz zagrożeń w terenie zurbanizowanym i poza nim - tzw. STREET SURVIVAL
2. Procedury zachowań w sytuacjach kryzysowych
3. Pierwsza pomoc przedmedyczna

Termin szkolenia: sobota, 21 maja 2022 r. Początek o godzinie 10:00
(w przypadku dużego zainteresowania możliwe jest zorganizowanie kolejnych spotkań w celu pogłębienia wiedzy i umiejętności nabytych podczas pierwszego terminu).
Miejsce szkolenia: Hala sportowa przy ul. Mickiewicza w Pieszycach

Chęć wzięcia udziału w szkoleniu należy zgłosić pod numerem telefonu Centrum Usług Społecznych w Pieszycach – 74 836 52 45.


Ваша безпека важлива – запрошуємо на серію тренінгів

Головне управління повітової поліції у Дзержонові, поліцейська дільниця у Пешицях у співпраці з Пєшицьким міським та комунальним управлінням, Центром соціальних служб у Пешицях та Добровільною пожежною частиною у Піскоржуві запрошують та заохочують біженців з України взяти участь у безкоштовному навчанні на місцях. профілактики правопорушень та особистої безпеки.

Ситуація, пов’язана з агресією Росії проти України та наявністю в Польщі українських громадян, які рятуються від бойових дій, окрім величезної емпатії та доброзичливості, також породжує несправедливу поведінку щодо біженців.
Програма навчання спрямована на підвищення обізнаності щодо особистої безпеки загалом і присвячена жінкам з України.
Також на тренінг можна прийти з дітьми, для яких буде підготовлено спеціальний куточок з анімацією.

Метою тренінгу є:
• Навчання принципам безпечного функціонування в міській місцевості та за її межами;
• Навчання процедурам реагування на надзвичайні ситуації, таким як: напад, агресія, викрадення, шантаж із застосуванням вогнепальної зброї, спроба зґвалтування тощо;
• Навчання раннього виявлення загроз особистій безпеці;
• Вивчення принципів запобігання та уникнення загроз у таких сферах, як: будинок, міська зона, засоби комунікації, Інтернет тощо;
• Навчання тактичним навичкам орієнтації в місті, вибору безпечних місць тощо;
• Ознайомлення з поширеними загрозами особистій безпеці та способами дії злочинців.
План передбачає проведення занять у 3 тематичних блоках:
1. Попередження уникнення загроз, пов’язаних з торгівлею людьми та загроз в урбанізованих територіях та за їх межами – т. зв. ВУЛИЧНЕ ВИЖИВАННЯ
2. Процедури поведінки в кризових ситуаціях
3. Перша долікарська допомога

Дата тренінгу: субота, 21 травня 2022 р. Початок о 10:00
(у разі великої зацікавленості можлива організація подальших зустрічей з метою поглиблення знань і навичок, набутих протягом першого семестру).
Місце занять: Спортивний зал вул. Міцкевича в Пешицях

Про бажання взяти участь у тренінгу необхідно повідомити за телефоном Центру соціальних служб у Пешицях – 74 836 52 45.

Перекладено за допомогою перекладача Google.