OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 11 ust.1 i art.13 w związku z art.2 pkt.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Pieszycach Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 w Pieszycach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: GŁÓWNY KSIĘGOWY

POBIERZ TUTAJ
Załącznik nr 1 - KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
Załącznik nr 2 - KLAUZULA INFORMACYJNA