15 grudnia 2021 r. odbyła się uroczystość poświęcenia nowego pomnika śp. Jana Grodeckiego, jednego z patronów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach.

Odnowę tego miejsca udało się zrealizować dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach Programu „Czuwamy! Pamiętamy!” organizowanego przez Fundację ORLEN.

Najpierw uczestnicy uroczystości wzięli udział w Mszy Świętej w intencji członków Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach, a później na cmentarzu w poświęceniu pomnika śp. Jana Grodeckiego.

W uroczystości wzięli udział Pani Emilia Juszczak - krewna śp. Jana Grodeckiego, Pan wicewojewoda Jarosław Kresa, Pani Burmistrz Dorota Konieczna-Enozel, Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc Ryszard Kondrat, Ksiądz Prałat Edward Dzik, Pan Profesor Jan Kęsik, Pan Zdzisław Maciejewski, członkowie Stowarzyszenia Pasjonat, harcerz 7DH Iskra i członkowie szkolnej społeczności: przedstawiciele Uczniów, Rodziców i Nauczycieli.

Poswiecenie pomnika Jana GrodeckiegoPoswiecenie pomnika Jana Grodeckiego2

Poswiecenie pomnika Jana Grodeckiego3Poswiecenie pomnika Jana Grodeckiego4