Informujemy, 偶e Prezes Rady Ministr贸w na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o dzia艂aniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisa艂 Zarz膮dzenie nr 61 z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopie艅 CHARLIE-CRP) na ca艂ym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zarz膮dzenia obowi膮zuj膮 od dnia 16 marca 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 marca 2022 roku do godz. 23:59 (jest to przed艂u偶enie okresu obowi膮zywania).

CHARLIE-CRP jest 3 stopniem alarmowym okre艣lonym w ustawie o dzia艂aniach antyterrorystycznych. Jest sygna艂em dla s艂u偶b dbaj膮cych o bezpiecze艅stwo oraz ca艂ej administracji publicznej do zachowania szczeg贸lnej czujno艣ci. Oznacza to, 偶e administracja jest zobowi膮zana do prowadzenia wzmo偶onego monitoringu stanu bezpiecze艅stwa system贸w teleinformatycznych. Instytucje publiczne b臋d膮 m.in. monitorowa膰 i weryfikowa膰, czy nie dosz艂o do naruszenia bezpiecze艅stwa komunikacji elektronicznej.
Wszelkie niepokoj膮ce i nietypowe sytuacje oraz zagro偶enia powinny by膰 zg艂aszane Policji za po艣rednictwem numeru telefonu 112 鈥 przypominaj膮 przedstawiciele rz膮du.