Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działająca na terenie gmin: Głuszyca, Jedlina Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce, Walim ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

ROZWÓJ OBIEKTÓW LUB/I MIEJSC ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM OBSZARU W OPARCIU O LOKALNE ZASOBY

Termin składania wniosków:
od 07-03-2022 r. do 28-03-2022 r. w godzinach pracy Biura LGD.

Pobierz treść ogłoszenia >>>

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Termin składania wniosków:
od 7 marca 2022 r. do 21 marca 2022 r. w godzinach pracy Biura LGD.

Pobierz treść ogłoszenia >>>