W środę 29 grudnia w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach odbyła się ostatnia w tym roku Sesja Rady Miejskiej, podczas której radni dyskutowali między innymi na temat przyszłorocznego budżetu.
Dochody przewidziane zostały na poziomie ponad 40 000 000 złotych, a wydatki inwestycje na kwotę ponad 11 000 000 zł, ale dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych, najprawdopodobniej uda się jeszcze tą kwotę zwiększyć.