Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc Ryszard Kondrat zwo艂a艂 sesj臋, kt贸ra odb臋dzie si臋 24 listopada 2021 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej 鈥 Centrum Kultury w Pieszycach. Pocz膮tek obrad o godzinie 14:00.

Proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwaly Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 62/2021).
5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2021 rok (projekt nr 63/2021).
6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie podn贸偶a g贸r:Zamecznej i Grodzisko w Pieszycach (projekt nr 68/2021).
7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt nr 69/2021).
8. Projekt uchwaly Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze i specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze, z wy艂膮czeniem specjalistycznych us艂ug opieku艅czych dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg贸艂owych warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia z op艂at, jak r贸wnie偶 trybu ich pobierania (projekt nr 65/2021).
9. Projekt uchwaly Rady Miejskiej w sprawie w sprawie przekszta艂cenia O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Pieszycach w Centrum Us艂ug Spo艂ecznych w Pieszycach (projekt nr 66/2021).
10. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie nadania statutu Centrum Us艂ug Spo艂ecznych w Pieszycach (projekt nr 67/2021).
11. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych dla Gminy Pieszyce na rok 2022 oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Gminy Pieszyce na rok 2022 (projekt nr 71/2021).
12. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp贸艂pracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku, o kt贸rych mowa w art. 3 ust 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. (projekt nr 72/2021).
13. Projekt uchwaly Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Spolecznej przy SP ZOZ - Przychodnia Miejska w Pieszycach (projekt nr 70/2021).
14. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwa艂y o utworzeniu jednostki bud偶etowej 呕艂obka Miejskiego Nr 1 w Pieszycach i nadaniu jej statutu (projekt nr 73/2021).
15. Informacja dot.z艂o偶onych przez radnych o艣wiadcze艅 maj膮tkowych za 2020 rok.
16. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.

Ryszard Kondrat
Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc

Z dokumentami mo偶na zapozna膰 si臋 TUTAJ, a w dniu sesji obrady na 偶ywo mo偶na ogl膮da膰 poprzez portal.posiedzenia.pl/PIESZYCE