Publikujemy komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii dla hodowców trzody chlewnej dotyczący zmiany zasad badania mięsa pochodzącego z uboju świń w gospodarstwie.
Przedmiotowe dokumenty dostępne są również w siedzibie oraz na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dzierżoniowie.

swinie

fot. na slajderze: https://pl.freepik.com/pressfoto