Spółka Energia Komunalna, której jednym z udziałowców jest Gmina Pieszyce, pozyskała 7 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na budowę 125 instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej sześciu gmin powiatu dzierżoniowskiego.

Inwestycja o wartości ponad 11 mln zł to prawie 3 MW mocy elektrycznej na dachach lub terenach szkół, przedszkoli, instytucji gminnych i urządzeniach wodociągowo-kanalizacyjnych. Szacuje się, że przy dzisiejszych cenach energii elektrycznej oszczędności jakie łącznie uda się osiągnąć przekroczą rocznie kwotę 700 tys. zł.

Gmina Pieszyce zrealizuje inwestycję o wartości 1 320 000 zł, z czego aż 792 000 zł to kwota dofinansowania, dzięki czemu 13 budynków użyteczności publicznej zyska instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 330 kW.

Szacuje się, że dzięki temu zabiegowi rocznie uda się zredukować 219 ton emisji dwutlenku węgla do atmosfery. To nie jedyna zaleta projektu, albowiem rocznie gmina zaoszczędzi blisko 172 000 zł na opłacie za energię elektryczną. Przy mających nastąpić w naszym kraju wzrostach cen energii, ta oszczędność może być znacznie wyższa.

Instalacja paneli fotowoltaicznych rozpocznie się w pierwszym kwartale przyszłego roku i potrwa 12 miesięcy.

Planowane obiekty do instalacji fotowoltaiki to:

Szkoła Podstawowa nr 1 (budynek przy ul. Ogrodowej oraz 2 budynki przy ul. Mickiewicza)

Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury

Przychodnia Miejska

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Przedszkole Publiczne nr 2

Sala sołecka w Piskorzowie

Filia MBP-CK w Rościszowie

Budynek szatniowy przy stadionie miejskim

Urząd Miasta i Gminy

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi

Dzięki inwestycji w sumie na terenie powiatu dzierżoniowskiego uda się ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery na poziomie 2000 ton rocznie. W ten sposób i nasze gminy będą miały swój udział w realizacji krajowej i europejskiej polityki klimatycznej, zmierzającej do powstrzymania ocieplenia klimatu.