Mieszkańców Osiedla Górskiego (powyżej numeru 35) zapraszamy na spotkanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej.
Spotkanie odbędzie się w środę 20 października w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kopernika 124. Rozpoczęcie o godzinie 17.00.