Szanowni Pa艅stwo,

informuj臋, 偶e zgodnie z 搂 2 rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 (Dz. U. poz. 1581
z p贸藕n. zm.), osoby zatrudnione lub wykonuj膮ce obowi膮zki w jednostce organizacyjnej pomocy spo艂ecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej lub w plac贸wce zapewniaj膮cej ca艂odobow膮 opiek臋 osobom niepe艂nosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podesz艂ym wieku, jak r贸wnie偶 osoby przebywaj膮ce w domu pomocy spo艂ecznej lub w plac贸wce zapewniaj膮cej ca艂odobow膮 opiek臋, mog膮 skorzysta膰 z dobrowolnej bezp艂atnej szczepionki przeciw grypie.

Zgodnie z pro艣b膮 Pani Justyny Pawlak, Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Spo艂ecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Spo艂ecznej, przekazuj臋 poni偶sze informacje.

Na stronie Ministerstwa Zdrowia w zak艂adce GRYPA 鈥 informacje zosta艂y zamieszczone materia艂y dotycz膮ce realizacji szczepie艅 przeciw grypie na sezon 2021/2022.

Szczepienia b臋d膮 wykonywane w podmiotach wskazanych na mapie punkt贸w szczepi膮cych przeciw grypie (w艣r贸d nich b臋d膮 zg艂oszone powszechne punkty szczepie艅 przeciw COVID-19). Lista punkt贸w szczepie艅 jest dost臋pna i b臋dzie na bie偶膮co aktualizowana na stronie pacjent.gov.pl https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype.

Do punkt贸w szczepie艅 b臋d膮 zaliczane podmioty lecznicze, kt贸re po przes艂aniu stosownego zg艂oszenia do WO NFZ (zasady dost臋pne na stronach WO NFZ), zostan膮 dodane do wykazu (lub w zaktualizowanym wykazie) prowadzonego przez w艂a艣ciwego miejscowo dyrektora oddzia艂u wojew贸dzkiego NFZ.

Po umieszczeniu w wykazie WO NFZ, podmiot leczniczy b臋dzie m贸g艂 zapotrzebowa膰 z zasob贸w Rz膮dowej Agencji Rezerw Strategicznych szczepionk臋 dla swoich pracownik贸w, jak i dla pacjent贸w (wed艂ug potrzeb), poprzez portal http://sds.mz.gov.pl. Sk艂adane zapotrzebowania kierowane do Ministra Zdrowia przez instytucje, urz臋dy centralne lub apteki nie b臋d膮 podlega膰 realizacji.

W przypadku gdy podmiot leczniczy dotychczas wskazany do zapewnienia opieki  medycznej dla danej grupy zawodowej lub wsp贸艂pracuj膮cy z dan膮 instytucj膮 nie zostanie wpisany do wykazu lub nie z艂o偶y zg艂oszenia do WO NFZ, jego pracownicy b臋d膮 mogli skorzysta膰 z us艂ug innego punktu szczepie艅 b臋d膮cego w wykazie i na mapie punkt贸w.

Rozpocz臋cie etapu szczepie艅 zosta艂o zaplanowane na miesi膮c pa藕dziernik 2021 r.,
z perspektyw膮 zako艅czenia wraz z ko艅cem roku 2021, lub do czasu wyczerpania stan贸w magazynowych.

Zgodnie z wytycznymi, na szczepienie przeciw grypie nie ma skierowa艅, wystarczy um贸wienie terminu wizyty w punkcie szczepie艅. Nie ma te偶 zapis贸w przez system e-rejestracji, termin wyznacza punkt szczepie艅 podczas kontaktu z pacjentem.

Przy zapisie nie dzia艂a system e-rejestracji wykorzystywany przy rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19. Punkt szczepie艅 nie wydaje za艣wiadcze艅 o wykonanym szczepieniu, jednak fakt zaszczepienia zostanie odnotowany w Internetowym Koncie Pacjenta lub w posiadanej przez osob臋 szczepion膮 Mi臋dzynarodowej Ksi膮偶eczce Szczepie艅.

W pierwszej kolejno艣ci wykonanie szczepienia jest rekomendowane dla personelu medycznego. Nie ma jednak wyznaczonych ogranicze艅 w realizacji 艣wiadcze艅 przez punkt szczepie艅.

Osoba szczepi膮ca si臋 zobowi膮zana jest do z艂o偶enia o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunku wynikaj膮cego z 搂 2 rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 na wzorze dost臋pnym na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype oraz w zak艂adce GRYPA Informacje.

Jednocze艣nie wyja艣niam, 偶e za organizacj臋 procesu szczepie艅 odpowiedzialne jest Ministerstwo Zdrowia, dlatego w przypadku dodatkowych pyta艅, uprzejmie prosz臋 o ich kierowanie bezpo艣rednio do resortu zdrowia.

 

Z upowa偶nienia Wojewody Dolno艣l膮skiego
Danuta Zawilla
Zast臋pca Dyrektora Wydzia艂u
Zdrowia i Polityki Spo艂ecznej