Informujemy, że 15 września b.r. o godzinie 16.00 w sali sołeckiej w Bratoszowie odbędzie się spotkanie mieszkańców miejscowości z przedstawicielami gminy oraz Spółki WiK w sprawie kanalizacji sanitarnej.
Zapraszamy zainteresowane osoby.