baner UE LGD L PROW

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działająca na terenie gmin: Głuszyca, Jedlina Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce, Walim ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 23/2021 - ROZWÓJ OBIEKTÓW LUB/I MIEJSC ZWIĄZANYCH Z  ROZWOJEM OBSZARU W OPARCIU O LOKALNE ZASOBY >>>

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 24/2021 - ROZWÓJ OBIEKTÓW LUB/I MIEJSC SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ >>>