Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach ogłasza konkurs na stanowisko SPECJALISTY DS. KADR i PŁAC.

Dokumenty:

Ogłoszenie o konkursie ZGM

klauzula_informacyjna RODO

Kwestionariusz przed zatrudnieniem

Oświadczenie o zdrowiu

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o niekaralności 2