1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Rady Miejskiej Pieszyc za 2020 rok.
5. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci komisji sta艂ych Rady Miejskiej za 2020 rok.
6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2021 rok (projekt nr 12/2021).
7. Projekt uchwa艂y w sprawie zwolnienia samorz膮dowego zak艂adu bud偶etowego-Zak艂adu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach z obowi膮zku wp艂aty do bud偶etu Gminy Pieszyce nadwy偶ki 艣rodk贸w obrotowych za 2020 rok (projekt nr 13/2021).
8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Kamionki - p臋tla autobusowa (projekt nr17/2021).
9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt nr 18/2021).
10. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXVIII/200/2021 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z op艂aty za korzystanie z zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych przeznaczonych do spo偶ycia w miejscu sprzeda偶y za rok 2021 r. przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych punkty sprzeda偶y na terenie Gminy Pieszyce i zwrotu cz臋艣ci tej op艂aty zwolnienia z op艂aty za korzystanie z zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych przeznaczonych do spo偶ycia w miejscu sprzeda偶y za rok 2021 r. przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych punkty sprzeda偶y na terenie Gminy Pieszyce i zwrotu cz臋艣ci tej op艂aty (projekt nr 14/2021).
11. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Pieszyce w 2021 roku (projekt nr 15/2021).
12. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXVII/192/2021 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie przyj臋cia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok ( projekt nr 16/2021).
13. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
14. Wolne wnioski i informacje.15. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.