Na 27 stycznia każdego roku – czyli w rocznicę wyzwolenia byłego Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz-Birkenau w 1945 roku ustanowiono Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 r. W tym dniu na całym świecie odbywają się wydarzenia oraz inicjatywy upamiętniające wydarzenia sprzed lat.
W Polsce główne uroczystości Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu odbywają się w Auschwitz-Birkenau i Warszawie pod pomnikiem Bohaterów Getta. Także w najbliższej okolicy nie brakuje miejsc związanych jest z holokaustem. Dlatego w miejscu zbiorowej mogiły ofiar obozu AL Langenbielau I "Sportschule", który znajdował się pomiędzy Dzierżoniowem a Pieszycami, władze gminy – Ryszard Kondrat – Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc i Krzysztof Galiak – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Gór Sowich PASJONAT – Państwo Bożena i Henryk Chojnaccy złożyli symboliczną wiązankę kwiatów.

 dzien holocaustu news