ZARZĄDZENIE Nr 260/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Zarzadzenie260News

Zarządzenie Nr 260/2020