ZARZĄDZENIE Nr 259/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Pieszyce.
Zarzadzenie259News

Zarządzenie Nr 259/2020