W ramach bud偶etu obywatelskiego Gminy 艢wiecie, mieszka艅cy naszego partnerskiego miasta cieszy膰 si臋 mog膮 nowym terenem turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wi膮gu. Dzi臋ki 艣rodkom pozyskanym z  鈥濫uropejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszar贸w Wiejskich: Europa inwestuj膮ca w obszary wiejskie鈥, Gmina 艢wiecie realizuje projekt pn. 鈥濨udowa centrum turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wi膮gu, gmina 艢wiecie鈥.

W dniu 24 pa藕dziernika 2019 r. Burmistrz 艢wiecia przy kontrasygnacie Skarbnika gminy 艢wiecie podpisa艂 z Wojew贸dztwem Kujawsko 鈥 Pomorskim umow臋 na realizacj臋 ww. zadania. 

Gmina otrzyma艂a dofinansowanie na realizacj臋 ww. inwestycji w ramach og艂oszonego przez Lokaln膮 Grup臋 Dzia艂ania "Gminy Powiatu 艢wieckiego" konkursu Nr X/2018 dotycz膮cego poddzia艂ania 19.2 鈥濿sparcie na wdra偶anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo艂eczno艣膰鈥 w ramach dzia艂ania 鈥濿sparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER鈥 obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozw贸j og贸lnodost臋pnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Plan inwestycji okre艣la nast臋puj膮ce zadania:
鈥 wykonanie 艣cie偶ek z kruszywa kamiennego
鈥 wykonanie punktu widokowego
鈥 wykonanie zieleni i ma艂ej architektury
鈥 przeprowadzenie dzia艂a艅 informacyjno-promocyjnych

Koszt ca艂kowity zadania: 160 270,83 z艂.

Wydatki kwalifikowalne: 158 270,83 z艂.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 wynosi 77 853,00 z艂.
Projekt b臋dzie realizowany do grudnia 2020 r.

Obszar ten stanie si臋 atrakcyjny turystycznie ze wzgl臋du na dobrze rozwini臋t膮 infrastruktur臋. Zostan膮 wykorzystane jego mocne strony, czyli walory turystyczne, rekreacyjne i krajobrazowe. Teren ten b臋dzie otwarty dla lokalnej spo艂eczno艣ci mieszka艅c贸w Wi膮ga, dla mieszka艅c贸w ca艂ego so艂ectwa, gminy 艢wiecie, gmin o艣ciennych oraz turyst贸w.

Celem operacji jest podnoszenie atrakcyjno艣ci obszaru LGD poprzez rozw贸j infrastruktury turystycznej/ rekreacyjnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego i jego promocj臋 poprzez budow臋 centrum turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wi膮gu, gmina 艢wiecie.

W wyniku realizacji projektu zostan膮 zrealizowane nast臋puj膮ce wska藕niki:

鈥 liczba nowych obiekt贸w infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 鈥 1 szt.

Wska藕nik ten zostanie osi膮gni臋ty w 2020 r.

鈥 wzrost liczby os贸b korzystaj膮cych z obiekt贸w infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 鈥 1 000 os贸b

Wska藕nik ten zostanie osi膮gni臋ty do ko艅ca 2023 r.

promocja zawarcie aneksu nr1 Wiag

ANEKS NR 1

Nazwa zadania:

Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wi膮gu, gmina 艢wiecie

W dniu 23 lutego 2021 r. Burmistrz 艢wiecia przy kontrasygnacie Skarbnika gminy 艢wiecie podpisa艂 z Wojew贸dztwem Kujawsko 鈥 Pomorskim aneks nr 1 do zawartej umowy nr 00728-6935-UM0211146/18 z dnia 24 pa藕dziernika 2019 r. na realizacj臋 ww. zadania.

W zwi膮zku z realizacj膮 projektu zmianie ulega wy艂膮cznie termin z艂o偶enia wniosku o p艂atno艣膰 od dnia 01.04.2021 r. do dnia 30.04.2021 r.