Od soboty, 24 pa藕dziernika ca艂a Polska zostanie obj臋ta obostrzeniami czerwonej strefy. W艣r贸d zmian znajd膮 si臋: zaj臋cia zdalne r贸wnie偶 w klasach 4-8 szk贸艂 podstawowych, obowi膮zek przemieszczania si臋 os贸b poni偶ej 16. roku 偶ycia pod opiek膮 rodzica lub opiekuna, a tak偶e ograniczenia w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych, sanatori贸w oraz organizacji imprez, spotka艅 i zgromadze艅. Rz膮d uruchamia te偶 Solidarno艣ciowy Korpus Wsparcia Senior贸w 鈥 program przeznaczony do koordynacji pomocy osobom starszym, zar贸wno na szczeblu centralnym, jak i samorz膮dowym.

ObostrzeniaNews

Nowe zasady bezpiecze艅stwa w ca艂ym kraju

Od 24 pa藕dziernika obostrzenia dotycz膮ce strefy czerwonej b臋d膮 obowi膮zywa膰 w ca艂ej Polsce. Dodatkowo wprowadzamy nowe zasady bezpiecze艅stwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz 偶ycia spo艂ecznego. B臋d膮 to:

obj臋cie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szk贸艂 podstawowych 鈥 (szczeg贸艂y okre艣li MEN w rozporz膮dzeniu);
w godzinach 8:00-16:00 obowi膮zek przemieszczania si臋 dzieci do 16. roku 偶ycia pod opiek膮 rodzica lub opiekuna;
zawieszenie dzia艂ania sanatori贸w z mo偶liwo艣ci膮 doko艅czenia ju偶 rozpocz臋tych turnus贸w;
zawieszenie stacjonarnej dzia艂alno艣ci lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia dzia艂alno艣ci w zakresie dowozu lub na wynos;
max. 5 os贸b spoza wsp贸lnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotka艅 i zebra艅 w przestrzeni publicznej (z wyj膮tkiem spotka艅 s艂u偶bowych). Dotyczy to tak偶e zgromadze艅 w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;
ograniczenie przemieszczenia si臋 os贸b powy偶ej 70. roku 偶ycia 鈥 z wy艂膮czeniem wykonywania czynno艣ci zawodowych, zaspokajania niezb臋dnych potrzeb zwi膮zanych z bie偶膮cymi sprawami 偶ycia codziennego czy te偶 udzia艂u we mszy 艣wi臋tej lub obrz臋d贸w religijnych.

Uwaga!

W ca艂ej Polsce obowi膮zuj膮 wcze艣niej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w tym m. in. w zakresie wydarze艅 wydarzenie religijnych odbywaj膮cych si臋 w ko艣ciele, istnieje obowi膮zek zakrywania ust i nosa, z wy艂膮czeniem os贸b sprawuj膮cych kult. W uroczysto艣ciach religijnych limit 1 osoba na 7 m2.
Zosta艅my w domach i przestrzegajmy zasad

Skala rozprzestrzeniania si臋 koronawirusa zale偶y od nas samych. Dlatego wa偶ne jest przestrzeganie ustalonych obostrze艅 i re偶im贸w sanitarnych. Wszystkim zalecamy pozostawanie w domach, o ile jest to mo偶liwe. Ograniczajmy wychodzenie z domu do absolutnego minimum, poza wykonywaniem pracy, czy zaspokajaniem niezb臋dnych potrzeb zwi膮zanych z bie偶膮cymi sprawami 偶ycia codziennego.
Zalecenie DDMA+W

Skuteczna walka z koronawirusem jest mo偶liwa dzi臋ki przestrzeganiu podstawowych zasad post臋powania. Rozszerzamy zasad臋 DDMA na DDMA+W, czyli:

Dystans
Dezynfekcja
Maseczka
Aplikacja STOP COVID 鈥 ProteGO Safe
Wietrzenie

Utrzymywanie dystansu spo艂ecznego min. 1,5 m, cz臋ste mycie r膮k i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynno艣ci, kt贸re pozwalaj膮 ograniczy膰 ryzyko zaka偶enia koronawirusem. Warto te偶 cz臋sto wietrzy膰 pomieszczenia, w kt贸rych przebywamy, szczeg贸lnie w miejscach pracy czy plac贸wkach o艣wiatowych.

Walk臋 z zagro偶eniem wspiera te偶 aplikacja STOP COVID 鈥 ProteGO Safe. Jest ona w pe艂ni bezpieczna, bezp艂atna i dobrowolna. Im wi臋cej os贸b b臋dzie z niej korzysta膰, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasi臋g rozprzestrzeniania si臋 koronawirusa.
Solidarno艣ciowy Korpus Wsparcia Senior贸w

Zgodnie z zapowiedziami rz膮d uruchamia program Solidarno艣ciowy Korpus Wsparcia Senior贸w, dzi臋ki kt贸remu pomoc seniorom w okresie pandemii koronawirusa i dzia艂ania podejmowane w tym zakresie przez rz膮d, samorz膮dy, o艣rodki pomocy spo艂ecznej i wolontariuszy b臋d膮 przebiega艂y sprawniej, a osoby starsze uzyskaj膮 niezb臋dn膮 pomoc w trudnym czasie. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Spo艂ecznej.

Specjalna darmowa infolinia dla senior贸w 鈥 22 505 11 11

W ramach Korpusu uruchomiona zostanie specjalna, bezp艂atna infolinia przeznaczona dla senior贸w (22 505 11 11). Za jej po艣rednictwem osoby starsze b臋d膮 mog艂y poprosi膰 o pomoc w czynno艣ciach, kt贸re wymagaj膮 wyj艣cia z domu, a kt贸re utrudnione s膮 przez pandemi臋.

Wolontariusze, organizacje pozarz膮dowe i harcerze wsp贸lnie dla senior贸w

Dane kontaktowe zg艂aszaj膮cego si臋 seniora b臋d膮 przekazywane do w艂a艣ciwego terytorialnie o艣rodka pomocy spo艂ecznej, kt贸re b臋d膮 si臋 kontaktowa膰 z osob膮 zainteresowan膮 w celu ustalenia zakresu pomocy. W takie wsparcie senior贸w b臋d膮 zaanga偶owani wolontariusze i organizacje pozarz膮dowe, a tak偶e Ochotnicza Stra偶 Po偶arna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze.

Jak pomaga膰?

Je艣li chcesz pomaga膰 potrzebuj膮cym osobom starszym, zg艂o艣 si臋! Jak to zrobi膰?

Zadzwo艅 na infolini臋.
Wype艂nij ankiet臋 dost臋pn膮 na stronie: www.wspierajseniora.pl
Przyjd藕 do o艣rodka pomocy spo艂ecznej w Twojej gminie 鈥 ich lista znajduje si臋 na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wolontariat

Jak skorzysta膰 ze wsparcia?

Korzystanie z infolinii, a tak偶e udzielenie pomocy, np. zrobienie i dostarczenie zakup贸w jest bezp艂atne. Senior korzystaj膮cy ze wsparcia w ramach Korpusu pokrywa jedynie koszty ewentualnych zakup贸w.

Pomoc skierowana jest do os贸b powy偶ej 70. roku 偶ycia. W szczeg贸lnych przypadkach wsparcie otrzymaj膮 te偶 m艂odsi seniorzy. Realizacja us艂ugi w postaci dostarczenia zakup贸w nie przys艂uguje jednak osobie, kt贸ra korzysta z us艂ug opieku艅czych, b膮d藕 specjalistycznych us艂ug opieku艅czych.

Pomoc dla senior贸w

Zadaniem gmin b臋dzie prowadzenie rejestru senior贸w, kt贸rzy zdecydowali si臋 na pozostanie w domu i potrzebuj膮 wsparcia wolontariuszy.

Samorz膮dy gminne b臋d膮 mog艂y skorzysta膰 z dofinansowania ze 艣rodk贸w bud偶etu pa艅stwa na zorganizowanie i realizacj臋 us艂ugi wsparcia. 艢rodki te b臋d膮 mog艂y zosta膰 przeznaczone m.in. na zatrudnienie nowych pracownik贸w do realizacji zadania, przyznanie dodatk贸w zadaniowych, zlecenie us艂ugi organizacjom pozarz膮dowym czy jej zakup od prywatnych podmiot贸w.

殴r贸d艂o: www.gov.pl