Program "Moja woda" ma na celu ochron臋 zasob贸w wody poprzez zwi臋kszenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzi臋ki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.


program moja wodaNews

Dotyczy przedsi臋wzi臋cia, kt贸re doprowadz膮 do zatrzymywania wody opadowej w obr臋bie nieruchomo艣ci obj臋tej przedsi臋wzi臋ciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomo艣ci nie b臋d膮 odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji og贸lnosp艂awnej, row贸w odwadniaj膮cych odprowadzaj膮cych poza teren nieruchomo艣ci, na tereny s膮siaduj膮ce, na ulice, place itp.).

Cel programu
Program ma na celu ochron臋 zasob贸w wody poprzez zwi臋kszenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzi臋ki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

Koszty kwalifikowane
Zakup, monta偶, budowa, uruchomienie, instalacji takich jak:
- przewody odprowadzaj膮ce wody opadowe zebrane z rynien, wpust贸w do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkni臋tego, szczelnego lub infiltracyjnego;
- instalacji rozs膮czaj膮cej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamkni臋ty, szczelny lub infiltracyjny;
- elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody;
pozwalaj膮cych na zagospodarowanie w贸d opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomo艣ci obj臋tej przedsi臋wzi臋ciem.

Okres kwalifikowalno艣ci:
od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.

Warunki dofinansowania:
1) zakres rzeczowy obj臋ty wnioskiem o dofinansowanie nie mo偶e by膰 przedmiotem dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach Programu priorytetowego 鈥濵oja Woda鈥, ani jakiegokolwiek innego programu NFO艢iGW i WFO艢iGW;
2) dofinansowanie nie mo偶e by膰 udzielone na przedsi臋wzi臋cia lub elementy przedsi臋wzi臋cia sfinansowane lub realizowane z innych 艣rodk贸w publicznych, kt贸rego sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich 藕r贸de艂 przekracza 100% koszt贸w kwalifikowanych;
3) dofinansowanie mo偶e by膰 udzielone beneficjentom ko艅cowym pod warunkiem, 偶e instalacje obj臋te przedsi臋wzi臋ciem oraz zatrzymana woda opadowa nie b臋d膮 wykorzystywane do prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji , w tym dzia艂alno艣ci rolniczej;
4) realizacja przedsi臋wzi臋cia musi by膰 zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urz膮dzenia i materia艂y musz膮 by膰 dopuszczone do stosowania na rynku polskim;
5) okres trwa艂o艣ci przedsi臋wzi臋cia - 3 lata od daty jego zako艅czenia ;
6) w okresie trwa艂o艣ci przedsi臋wzi臋cia beneficjent ko艅cowy zobowi膮zany jest do zachowania ca艂o艣ci dokumentacji zwi膮zanej z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem.

Og艂oszenie o naborze