Sesja Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2020 r. godz: 14:00.
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z funkcjonowania plac贸wek o艣wiatowych na terenie Gminy Pieszyce w roku szkolnym 2019/2020.
5. Informacja dot. stanu przygotowania plac贸wek o艣wiatowych do nowego roku szkolnego 2020/2021.
6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia dyrektora Szko艂y Podstawowej nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach oraz wicedyrektora Szko艂y Podstawowej nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach z obowi膮zku realizacji zaj臋膰 dydaktycznych, wychowawczych i opieku艅czych (projekt nr 39/2020).
7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia 艣redniej ceny jednostek paliwa w Gminie Pieszyce na rok szkolny 2020/2021 (projekt nr 38/2020).
8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2020 rok (projekt nr 34/2020).
9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie uchylenia cz臋艣ci Uchwa艂y Nr XX/149/2020 w sprawie okre艣lenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zak艂adu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach na 2020 rok (projekt nr 35/2020).
10. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyjecia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz膮dze艅 wodoci膮gowych i kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata 2019-2023 (projekt nr 36/2020).
11. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwa艂y Rady Miejskiej Nr XXXV/221/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie nadania statutu O艣rodkowi Pomocy Spo艂ecznej w Pieszyycach, zmienionej Uchwa艂膮 Nr XIV/115/2015 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 grudnia 2015 r.(projekt nr 37/2020).
12. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie wyra偶enia zgody na przyst膮pienie Gminy Pieszyce do sp贸艂ki pod firm膮 Energia Komunalna Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Dzier偶oniowie (projekt nr 40/2020).
13. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.