SZANOWNI PAŃSTWO, MIESZKAŃCY I FIRMY Z TERENU GMINY PIESZYCE!

W celu realizacji zadania wynikającego z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zmianami). nakładającego na Gminę obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków informujemy, że właściciele, których nieruchomości nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, zobligowani są do zgłoszenia do urzędu posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej czyszczalni ścieków.


Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2020 r. w następujący sposób:
- do skrzynki podawczej umieszczonej w holu budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce;
- za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy, ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce;
- w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zmianami), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.


Wypełnione przez Państwa ankiety pozwolą na uaktualnienie wymaganej powyższymi przepisami prawa ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Jednocześnie informuję, że w przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku lub przekazania danych niepełnych będą przeprowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na terenie nieruchomości ściekami. Proszę o udzielanie informacji niezbędnych do dokonania wpisu do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Z poważaniem

Dorota Konieczna - Enözel
Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce

 

Ogólna klauzula informacyjna
Szanowni Państwo,
stosownie do obowiązków określonych w treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Państwa że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Pieszyce jest Burmistrz Miasta i Gminy w Pieszycach z siedzibą: ul. T. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce; adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Informujemy przy tym, iż powołaliśmy Inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas wyłącznie w celu zapewnienia jak najlepszego standardu wykonania usługi prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków tj. zadania realizowanego w interesie publicznym, które określa art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.2010 z późn. zmianami).
4. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane i przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do wykonania wszystkich zadań wynikających z realizacji umów/celów o których mowa w punkcie 3.
5. Informujemy również, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
6. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia, o którym mowa wyżej.
7. Informujemy, iż wyłącznie w niezbędnym zakresie na podstawie upoważnień lub z mocy powszechnie obowiązującego prawa, będziemy przekazywać Państwa dane innym odbiorcom, w tym podmiotom, z którymi współpracujemy bezpośrednio, w zakresie realizacji celów określonych w punkcie 3.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

 Ankieta do pobrania _PDF

Ankieta do pobrania_DOC