Pieszyccy radni udzielili absolutorium burmistrz Dorocie Koniecznej - Enozel. Tym samym rada zaakceptowała prawidłowe wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Sesja absolutoryjna odbyła się 27 maja online.

100587224 3239185252799500 1491328428899565568 n
Po wysłuchaniu Raportu o stanie Gminy Pieszyce radni udzielili burmistrz Dorocie Koniecznej - Enozel wotum zaufania 14 głosami za, przy udziale 14 radnych podczas sesji.

Raport o Stanie Gminy Pieszyce