Odrodzony Samorz膮d w gminie Pieszyce, tak jak ka偶dy z blisko dw贸ch i p贸艂 tysi膮ca tworz膮cych si臋 samorz膮d贸w wyzwoli艂 niezwyk艂膮 aktywno艣膰 wielu ludzi, kt贸rzy po艣wi臋caj膮c sw贸j czas, wiedz臋 i energi臋, chcieli pracowa膰 dla dobra swojej lokalnej ojczyzny.
Inaguracja Sesja RM PieszycNews
Podczas inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej Pieszyc w dniu 8 czerwca 1990 roku wybrano pierw卢szego przewodnicz膮cego Rady Miejskiej Pieszyc - pana Tadeusza Urbana, a fotel burmistrza Pieszyc radni powierzyli pani Wandzie Jaroch.
Pierwszym i najpowa偶niejszym zadaniem jakie zosta艂o postawione przed nowo powsta艂ym samorz膮dem by艂a komunalizacja mienia pozosta卢wionego po r贸偶nych instytucjach systemu komunistycznego. Na nowo trzeba by艂o zorganizowa膰 Urz膮d Miasta, utworzono lokaln膮 policj臋, so艂ectwo w Bratoszowie, Liceum Gospodarcze oraz uchwalono herb Gminy Pieszyce. - Ryszard Kondrat 鈥 Przewodnicz膮cy RM Pieszyc

Poni偶ej prezentujemy wszystkie kadencje radnych.

OSIEM KADENCJI W艁ADZ SAMORZ膭DOWYCH
GMINY PIESZYCE 1990 - 2018

SK艁AD W艁ADZ SAMORZ膭DOWYCH PIESZYC I KADENCJI
(08.06.1990 鈥 05.1994)

Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej:
Tadeusz Urban, Czes艂awa Pocz膮tek

Wiceprzewodnicz膮cy Rady Miejskiej:
Krzysztof Kr臋t, Wies艂aw Michalczyszyn, Jacek Stecki

Radni I kadencji:
Krystyna Boles艂awska, Bronis艂aw Dudzi艅ski, Janusz Dziedzic, Zdzis艂aw Janik, Wanda Jaroch, Zdzis艂aw Je偶ewski, Krzysztof Kr臋t, Lidia 艁y偶wa (Marzec), Stanis艂aw Mazur, Wies艂aw Michalczyszyn, Wies艂awa Micha艂owska, Dariusz O偶贸g, Czes艂awa Pocz膮tek, Ryszard Rosi艅ski, Zdzis艂aw Siemsia, Jacek Stecki, Andrzej Szyma艅ski, Miros艂aw Urban, Ryszard Urban, Tadeusz Urban, Ryszard Winiarski, Boles艂aw Wysocza艅ski

Burmistrz Pieszyc:
Wanda Jaroch

Sekretarz Gminy Pieszyce:
Franciszek W臋giel

Skarbnik Gminy Pieszyce:
Regina Nogaczewska (04.09.1990 鈥 31.08.1991), Kazimierz Wrona (04.03.1992 鈥 31.12.2017)

Cz艂onkowie Zarz膮du Gminy Pieszyce:
Krzysztof Kr臋t, Wanda Jaroch, Lidia 艁y偶wa (Marzec), Jacek Stecki, Miros艂aw Urban, Tadeusz Urban, Janusz Dziedzic, Wies艂aw Michalczyszyn, Zdzis艂aw Siemsia, Dariusz O偶贸g, Zdzis艂aw Je偶owski

SK艁AD W艁ADZ SAMORZ膭DOWYCH PIESZYC II KADENCJI
(1994 鈥 1998)

Przewodnicz膮ca Rady Miejskiej Pieszyc:
El偶bieta Zaj膮czkowska, Czes艂awa Pocz膮tek

Wiceprzewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc:
Tadeusz Be艂tacz, Aleksandra Brze藕niak, J贸zef Pe膰, Stanis艂aw Fu艂awka

Radni II kadencji:
Tadeusz Be艂tacz, Miros艂aw Bochen, Aleksandra Brze藕niak, Jan Dudzi艅ski, Janusz Dziedzic (zm. 26.08.1997) - Bo偶ena Stecka (22.12.1997- 06.1998 - wybory uzupe艂niaj膮ce), Stanis艂aw Fu艂awka, Zbigniew Gajdamowicz, Stefan Gorlicki, Wanda Jaroch, Jan Klementowski, Szczepan Bia艂ecki, Krzysztof Kr臋t, Gra偶yna Kr贸l, Stanis艂aw Mazur, Dariusz O偶贸g, Krzysztof Pawlaczek, J贸zef Pe膰, Czes艂awa Pocz膮tek, Stanis艂aw Rupa, Andrzej Szyma艅ski, Grzegorz W膮sowicz, El偶bieta Zaj膮czkowska, Lucja Zarzycka

Burmistrz Pieszyc:
Janusz Borek

Wiceburmistrz Pieszyc:
Andrzej Szyma艅ski, W艂odzimierz Cichy

Sekretarz Pieszyc:
Franciszek W臋giel, W艂odzimierz Cichy

Skarbnik Gminy Pieszyce:
Kazimierz Wrona

Cz艂onkowie Zarz膮du Gminy Pieszyce:
Janusz Borek, Jan Klementowski, Dariusz O偶贸g, Krzysztof Kr臋t, J贸zef Pe膰, Gra偶yna Kr贸l, Stanis艂aw Rupa, Aleksandra Brze藕niak, Andrzej Szyma艅ski, W艂odzimierz Cichy, Lucja Zarzycka, Janusz Dziedzic, Tadeusz Be艂tacz, Miros艂aw Bochen

SK艁AD W艁ADZ SAMORZ膭DOWYCH PIESZYC III KADENCJI
(1998 鈥 2002)

Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc:
Tadeusz Urban

Wiceprzewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc:
Miros艂aw Bogucki, Andrzej Jando, Ma艂gorzata Fiks

Radni III kadencji:
Tadeusz Be艂tacz, Henryk Boczkowski, Miros艂aw Bogucki, Janusz Borek, Zbigniew Bujak, Bo偶ena Czerkawska, Beata Czerniejewska, Ma艂gorzata Fiks, Andrzej Jando, Danuta Kaczor, Urszula Kordiak, Gra偶yna Kr贸l, Wac艂aw Malaga, Miros艂aw Obal, J贸zef Pe膰, El偶bieta Zaj膮czkowska, Stanis艂aw Rupa, Ryszard Siarka, Krzysztof Tulej, Norbert Twardy, Tadeusz Urban, Lucja Zarzycka, Mieczys艂aw Pajcz

Burmistrz Pieszyc:
Miros艂aw Obal

Wiceburmistrz Pieszyc:
Norbert Twardy

Sekretarz Pieszyc:
W艂odzimierz Cichy

Skarbnik Gminy Pieszyce;
Kazimierz Wrona

Cz艂onkowie Zarz膮du Gminy Pieszyce:
Henryk Boczkowski, Zbigniew Bujak, Beata Czerniejewska, Urszula Kordiak,
Miros艂aw Obal, Krzysztof Tulej, Norbert Twardy

SK艁AD W艁ADZ SAMORZ膭DOWYCH PIESZYC IV KADENCJI
(2002 鈥 2006)

Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc:
Tadeusz Urban

Wiceprzewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc:
Regina Dr膮偶czyk, Zygmunt Hady艣

Radni IV kadencji:
Henryk Boczkowski, Wies艂aw Cholewa, Beata Czerniejewska, Regina Dr膮偶czyk, Ma艂gorzata Fiks, Zygmunt Hady艣, Ryszard Kondrat, Tadeusz Ko偶uch, El偶bieta O艂oszczy艅ska, Dariusz O偶贸g, Norbert Twardy (Teresa Pawe艂oszek - wybrana w wyborach uzupe艂niaj膮cych 鈥 zrzeczenie si臋 mandatu przez N. Twardego), Stanis艂aw Rupa, Ryszard Siarka, Krzysztof Tulej, Tadeusz Urban

Burmistrz Pieszyc:
Miros艂aw Obal

Wiceburmistrz Pieszyc:
Norbert Twardy

Skarbnik Gminy Pieszyce:
Kazimierz Wrona

SK艁AD W艁ADZ SAMORZ膭DOWYCH PIESZYC V KADENCJI
(2006 鈥 2010)

Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc:
Urszula Kordiak, Ryszard Kondrat

Wiceprzewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc:
Krzysztof Galiak

Radni V kadencji:
Wojciech Bo艣ka, Wies艂aw Cholewa, Beata Czerniejewska, Regina Dr膮偶czyk, Ma艂gorzata Fiks, Krzysztof Galiak, Anita Ha艂uszko, Danuta Kaczor, Ryszard Kondrat, Urszula Kordiak, Adam 艁uniewski, Benedykt Opalski, Stanis艂aw Rupa, Piotr Stanik, Ryszard Winiarski

Burmistrz Pieszyc:
Miros艂aw Obal

Wiceburmistrz Pieszyc:
Norbert Twardy, Dariusz Radziewicz

Skarbnik Gminy Pieszyce:
Kazimierz Wrona

 Zdj臋cie grupowe Rady Miejskiej 2014 2018News

SK艁AD W艁ADZ SAMORZ膭DOWYCH PIESZYC VI KADENCJI
(2010 鈥 2014)

Przewodnicz膮ca Rady Miejskiej Pieszyc:
Urszula Kordiak

Wiceprzewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc:
Wojciech Bo艣ka

Radni VI kadencji:
Henryk Boczkowski, Wojciech Bo艣ka, Beata Czerniejewska, Regina Dr膮偶czyk Ma艂gorzata , Fiks, Danuta Kaczor, Urszula Kordiak, Zdzis艂aw Oleksiak, El偶bieta O艂oszczy艅ska, J贸zef Przeorek, Tadeusz Sadecki, Bernadetta Szczypka, Bronis艂awa Tukalska, Monika Wagnerowska, El偶bieta Zaj膮czkowska

Burmistrz Pieszyc:
Miros艂aw Obal

Wiceburmistrz Pieszyc:
Brzozowski Pawe艂

Skarbnik Gminy Pieszyce:
Kazimierz Wrona

Sekretarz Gminy Pieszyce
Sylwia Orli艅ska

SK艁AD W艁ADZ SAMORZ膭DOWYCH PIESZYC VII KADENCJI
(2014 鈥 2018)

Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc:
Ryszard Kondrat

Wiceprzewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc:
Stanis艂aw Karpierz

Radni VII kadencji:
Henryk Chojnacki, Beata Czerniejewska, S艂awomir G贸rski, Anita Ha艂uszko, Danuta Kaczor (zm. 16.03.2017) - Barbara Kurdziel, Stanis艂aw Karpierz, Ryszard Kondrat, Urszula Kordiak, Tadeusz Ko偶uch, Adam 艁uniewski, Pawe艂 Micho艂ap, El偶bieta O艂oszczy艅ska, Benedykt Opalski, Grzegorz Pr臋cikowski, Tadeusz Sadecki

Burmistrz Pieszyc:
Dorota Konieczna-En枚zel

Wiceburmistrz Pieszyc:
Pawe艂 Brzozowski, Krzysztof Galiak

Skarbnik Gminy Pieszyce:
Kazimierz Wrona - przej艣cie na emerytur臋, Marta Brzuszkiewicz

Sekretarz Gminy Pieszyce
Sylwia Orli艅ska, Zaruski Arkadiusz

SK艁AD W艁ADZ SAMORZ膭DOWYCH PIESZYC VIII KADENCJI
(2018 鈥 2023)

Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc:
Ryszard Kondrat

Wiceprzewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc:
Stanis艂aw Karpierz

Radni VIII kadencji:
Henryk Chojnacki, S艂awomir G贸rski, Anita Ha艂uszko, Stanis艂aw Karpierz, Ryszard Kondrat, Urszula Kordiak, Aleksandra Kowalczyk, Tadeusz Ko偶uch, Adam 艁uniewski, Ma艂gorzata Mo藕dzierz, Benedykt Opalski, Grzegorz Raczek, Czes艂aw Sobecki, Piotr Suchy, Krzysztof Tulej

Burmistrz Pieszyc:
Dorota Konieczna-En枚zel

Wiceburmistrz Pieszyc:
Krzysztof Galiak

Skarbnik Gminy Pieszyce:
Marta Brzuszkiewicz

Sekretarz Gminy Pieszyce
Zaruski Arkadiusz
Radni, kt贸rzy odeszli do wieczno艣ci:
1. Janusz Dziedzic 鈥 radny I i II kadencji.
2. Zdzis艂aw Janik 鈥 radny I kadencji.
3. Zdzis艂aw Je偶ewski 鈥 radny I kadencji.
4. Stanis艂aw Mazur 鈥 radny I i II kadencji.
5. Boles艂aw Wysocza艅ski 鈥 radny I kadencji.
6. Jan Klementowski 鈥 cz艂onek zarz膮du II kadencji, radny II kadencji.
7. J贸zef Pe膰 鈥 cz艂onek zarz膮du II kadencji, radny II i III kadencji.
8. Lucja Zarzycka 鈥 cz艂onek zarz膮du II kadencji, radna II i III kadencji.
9. Szczepan Bia艂ecki 鈥 radny II kadencji.
10. Danuta Kaczor 鈥 radna III, V, VI i VII kadencji.