Od 12 marca 2020 r. zmienił się jednak system obsługi pacjentów, którzy proszeni są o kontakt telefoniczny poprzedzający ewentualną wizytę w przychodni. W wyniku takiego działania do siedziby przychodni trafiają jedynie pacjenci, którzy rzeczywiście wymagają bezpośredniego kontaktu.
PrzychodniaMiejskaNews
Przyjęto zasadę, że „dobry lekarz" to lekarz zabezpieczony, stosujący procedury. Mamy świadomość, iż wystarczy jeden błąd, jedno odstępstwo od procedur, a przychodnia straci możliwość opieki nad mieszkańcami gminy. Ponieważ nie mamy możliwości zastosowania skutecznych środków ochrony osobistej, przyjęliśmy jedyny możliwy w stanie epidemii sposób pracy. Dzięki tym rozwiązaniom Przychodnia świadczy usługi medyczne w pełnym zakontraktowanym w NFZ zakresie.

➡️ Zgodnie z zaleceniami instytucji koordynujących walkę z pandemią COVID, a także własną najlepszą wiedzą, przychodnia przyjęła stosunkowo szybko jedyną bezpieczną formę pracy pozwalającą na minimalizację przenoszenie wirusa SARS-Co-V-2, czyli:
- wprowadziła teleporady (stały się one w obecnej chwili standardem postępowania w POZ, ale także w przychodniach specjalistycznych, w tym przyszpitalnych);
- umożliwiła wizyty lekarskie, konsultacje specjalistyczne i badania laboratoryjne wszystkim pacjentom, których stan tego wymagał;
- w przypadku pacjentów, o których mowa powyżej, wprowadzono dodatkowy system zabezpieczeń podnoszących ich bezpieczeństwo, ale także bezpieczeństwo personelu medycznego, w tym wcześniejsze telefoniczne uzgadnianie dokładnego terminu wizyty, przeprowadzanie wstępnego wywiadu epidemiologicznego przed wejściem na teren przychodni;
- nie ograniczyła w żaden sposób dostępności do poradni pediatrycznej;
- udziela informacji o zasadach uzyskania np. zasiłków opiekuńczych, zasiłków macierzyńskich, urlopów czy świadczeń dla rolników obowiązujących w okresie epidemii.

ℹ️ Funkcjonowanie Przychodni w warunkach epidemii koronawirusa - czyli od marca -odzwierciedlają dane statystyczne:
a) liczba wizyt w Podstawowej Opiece Zdrowotnej: styczeń -1630 pacjentów, luty - 1527, marzec -1717, do połowy kwietnia - 837;
b) liczba wizyt w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej: styczeń - 3150 pacjentów, luty -2936, marzec -1644, do połowy kwietnia - 318.