Informujemy, że od 18.04.2020r. wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

pup 1News

W części dotyczącej art. 15zzd rozszerzono krąg mikroprzedsiębiorców, którzy są uprawnieni do skorzystania z pożyczki, o podmioty, które nie zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki mikroprzedsiębiorca będzie musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od udzielania pożyczki. Powyższy warunek będzie miał zastosowanie do wszystkich pożyczek – również tych, które zostały udzielone do dnia wejścia w życie przedmiotowej zmiany. Utrzymanie zatrudnienia nie będzie już warunkiem umorzenia pożyczki.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie